Energierapport – FD maant minister Kamp tot spoed

Energierapport 2016 verschenen

20 januari 2016 – Het Financieele Dagblad is vandaag is een hoofdredactioneel commentaar niet erg positief over het Energierapport van minister Kamp. FD: Het is een beschrijving van de noodzaak van de energietransitie, maar het bevat geen keuzes en maatregelen. ‘De herinrichting van de Nederlandse energiehuishouding lijkt een gebed zonder eind.’

Uit het commentaar van het FD
‘(…) Voor een land dat tijdens de klimaatconferentie in Parijs de mond vol had over de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken, biedt het Energierapport bepaald geen zicht op snelle vooruitgang. Op basis van het stuk wil de minister nu opnieuw een ‘energiedialoog’ ontketenen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Op basis daarvan zal hij een ‘energievisie’ formuleren. (…)
Gezien het doel om in 2050 80% tot 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990, moet het kabinet veel meer richting geven aan de discussie. Inspraak is nuttig, een open houding ten aanzien van nieuwe technologische ontwikkelingen ook, maar burgers en bedrijven moeten ervan doordrongen worden dat de transitie naar duurzame energieopwekking geen luxe is, maar bittere noodzaak. Daar ligt een taak voor de regering, haast is geboden. (…)’

Bronnen
FD, hoofdredactioneel commentaar, 20 januari 2016: Maak haast met nieuwe energiemix (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.