‘Energierapport verdient lof’

9 februari 2016 – ‘Voor het eerst komt EZ met een visie waar je wat mee kunt.’ Dat vindt Sible Schöne van HIER Klimaatbureau over het Energierapport. Hij snapt de kritiek vanuit de milieubeweging niet, want de visie van het rapport en die van de milieubeweging zitten vrijwel op één lijn.

Sible Schöne schrijft dat op Energiepodium. Hij keert zich tegen de in zijn ogen onterechte kritiek op het Energierapport.

Afgeserveerd
‘(…) Het Energierapport van minister Kamp is in de media uitermate kritisch ontvangen. Het rapport bevat geen nieuwe ingrijpende maatregelen, dus is het waardeloos. Dat was de teneur in vrijwel alle reacties. De uitleg van Kamp dat het rapport moet worden gezien als aanvulling op het Energieakkoord, waar wel maatregelen in staan, maakte geen indruk. De Energiedialoog is afgeserveerd voor hij goed en wel begonnen is.(…)’

Wel degelijk een visie
Het Energierapport heeft wel degelijk een visie, vindt Schöne.
‘(…) Het rapport opent met de zin dat het kabinet in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening streeft die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In navolging van de Raad voor de Leefomgeving werkt Kamp dit uit voor de vier fundamentele behoeften die we met energie willen vervullen. Warmte van lage temperatuur (ruimteverwarming en tapwater), warmte van hoge temperatuur (proceswarmte in de industrie), transport en mobiliteit (vervoer) en elektriciteit.
Alle bestaande woningen en utiliteitsgebouwen moeten in 2030 ten minste gemiddeld energielabel A hebben. De resterende energievraag moet (vrijwel) CO2-neutraal worden gemaakt door direct gebruik van duurzame warmte (zonthermisch), warmtenetten op basis van aardwarmte, bio-warmtekrachtcentrales, restwarmte uit industrie of elektriciteitsproductie, warmtepompen, groen gas en mogelijk waterstof.

Adagium milieubeweging is kern van de visie
Geen kernenergie en kolen, neem een zonnepaneel en een molen. Dit oude adagium van de milieubeweging is de kern van de visie van EZ op de elektriciteitssector. Bestaande kolencentrales moeten door aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem worden gesloten of worden voorzien van CO2-opslag. Kamp ziet wel een toekomst voor nieuwe gascentrales in combinatie met CO2-opslag. Elektrische auto’s worden belangrijk evenals biobrandstoffen in het wegtransport. EZ ziet mogelijk ook een grote rol voor de omzetting van elektriciteit via waterstof in synthetische brandstoffen. In de industrie is het beeld het meest onduidelijk. Aandachtspunten zijn efficiëntieverbetering, bio-based economy en CO2-opslag.

Een visie waar je wat mee kun
Kortom voor het eerst komt EZ met een visie waar je wat mee kunt. Dat maakt het zinvol in te gaan op de uitnodiging van EZ om met concrete voorstellen te komen hoe deze visie kan worden gerealiseerd. Want laten we wel wezen, stoppen met aardgas in de gebouwde omgeving is niet eenvoudig. Een discussie over de vraag hoe dat moet worden gerealiseerd lijkt mij alleszins zinvol. Zeker als je je realiseert dat de meeste mensen nog geen flauw idee hebben dat we moeten stoppen met aardgas voor de verwarming van onze woningen. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe binnen Europa het emissiehandelsysteem kan worden aangescherpt. En ook het grootschalig inpassen van zon en wind wordt een enorme opgave. De vraag van EZ hoe we de flexibiliteit kunnen organiseren, die hiervoor nodig is, is meer dan terecht. (…)’

 

Bronnen
Energiepodium, 8 februari 2016: “Energierapport verdient lof”

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.