De energierekening moet beter, vindt ACM

23 mei 2017De consument heeft recht op een controleerbare en begrijpelijke energierekening, vindt de vAutoriteit Consument en Markt (ACM). De energiebedrijven hebben meteen al beterschap beloofd; per 1 juli aanstaande.

Uit een persbericht van de ACM
‘(…) De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen. De ACM vindt dat dit beter moet en ook kan. De toezichthouder geeft de energiebedrijven  tot 1 juli a.s. de tijd om te komen met aanpassingen die zorgen voor een controleerbare rekening die consumenten kunnen begrijpen. Daarna gaat de ACM onderzoeken of de resultaten van deze aanpassingen aan deze uitgangspunten en aan de regels voldoen. Is dat niet het geval, dan gaat de ACM handhaven.

Belang controleerbare energierekening
Duidelijke tarieven en voorwaarden is een agendathema voor de ACM. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Wij vinden het van groot belang dat de consument zijn keuze kan baseren op de juiste informatie. Het hele traject van aanbod naar contract naar factuur moet daarom voor consumenten controleerbaar en begrijpelijk zijn. De energierekening is de laatste stap in dit traject. Uitgangspunt hierbij is dat de consument deze naast het contract kan leggen om vast te stellen of hij ook heeft gekregen wat hij had afgesproken.”

Steekproeven bekeken
De ACM heeft in een steekproef rekeningen van verschillende aanbieders bekeken. Daaruit bleek dat de gegevens op de rekening lastig te herleiden zijn naar het contract en dat wettelijke regels worden overtreden. Voorbeelden hiervan zijn dat:

  • onvermijdbare kosten (zoals extra administratiekosten en regiotoeslag) soms niet in de prijs zitten terwijl dat wel moet;
  • bedragen soms zonder BTW worden vermeld terwijl inclusief BTW verplicht is;
  • tarieven die tussentijds zijn aangepast als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. De klant kan hierdoor niet eenduidig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging;
  • op de rekening soms met andere eenheden wordt gerekend dan in het contract (bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).

De ACM heeft de energiebedrijven gewezen op deze tekortkomingen en op de regels die gelden. De rekeningen moeten controleerbaar zijn en ten minste aan de geldende regels voldoen. Daarnaast kunnen ze ervoor zorgen dat de rekening voor de consument inzichtelijker wordt. De energiebedrijven hebben toegezegd per 1 juli met aanpassingen te komen.

Duidelijke informatie vergroot consumentenvertrouwen
In 2016 zijn 1,25 miljoen huishoudens overgestapt van energieleverancier. De prijs blijft de belangrijkste reden om over te stappen. Consumenten hebben voor hun overstap behoefte aan duidelijke informatie om zich te kunnen oriënteren. Ruim de helft van hen vindt echter de informatie over energieprijzen op de websites van de energiebedrijven en vergelijkingssites nog steeds lastig te begrijpen en te vergelijken. Consumenten die een keer zijn overgestapt, stappen daarna vaker over. Inmiddels is 64% twee keer of vaker overstapt. Maar liefst 91% van de consumenten is tevreden tot zeer tevreden over de afwikkeling van hun overstap. (…)’

Bronnen
ACM, 23 mei 2017: Consument heeft recht op controleerbare en begrijpelijke energierekening

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.