foto: VMned en Fedec

Energiespelers beloven consumentenadvies over slimme meters

De Nederlandse vereniging van meetbedrijven VMned en de vereniging van energieadviseurs Fedec hebben zich aangesloten bij het convenant voor de grootschalige aanbieding van de slimme meter. Daardoor ontstaat het door de Autoriteit Consument & Markt gewenste speelveld voor energiebesparende diensten.

Alle huishoudens in Nederland krijgen uiterlijk in 2020 een slimme meter aangeboden. Het convenant bevat afspraken over rechten en plichten van netbeheerders en marktpartijen, zodat voor alle marktpartijen zichtbaar is wanneer en in welk postcodegebied slimme meters zijn geplaatst. Hierdoor kunnen marktpartijen huishoudens met een slimme meter een aanbod doen voor energiebesparende producten en diensten, die gebruik maken van de verbruiksdata uit de slimme meter. Dit moet leiden tot een jaarlijkse besparing van 1,5% op hun energieverbruik.

Voor Fedec ondertekende voorzitter Isabelle Sternheim het convenant, voor VMned nam voorzitter Herman Jonkman de honneurs waar. Het convenant blijft van kracht tot 31 december 2020. In de overeenkomst engageren netbeheerders die slimme meters installeren hun klanten erop dat er marktpartijen zijn die producten en diensten aanbieden die gekoppeld kunnen worden aan de slimme meter. Ze verwijzen hiervoor naar de website www.energieverbruiksmanagers.nl. Elk half jaar vindt een evaluatie plaats van de samenwerking tussen de netbeheerders en de marktpartijen plaats. Ze kijken dan samen met het ministerie van economische zaken na of de beoogde effecten worden bereikt.

Eerder al ondertekenden de koepelorganisatie van de netbeheerders Netbeheer Nederland, de vereniging van energieproducenten Energie Nederland, de Vrijhandelsorganisatie voor Elektriciteit en Gas (Voeg), de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (Vedek), en Vereniging Energie Inzicht (VEI) het convenant.

Meer data, meer kwaliteit

“VMned ondertekent pas nu omdat de uitrol van de slimme meter in principe een zaak voor de consumentenmarkt is en VMned zich alleen op de zakelijke speelveld beweegt,” zegt Jonkman. “We willen echter een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de slimme metermarkt, door de proceskwaliteit te verbeteren. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de data uit de slimme meter zullen hierdoor toenemen.”

“Slimme meters worden nu in alle woningen geplaatst. Tegelijkertijd wordt de gewenste energiebesparing niet gehaald, omdat bewoners geen idee hebben wat de mogelijkheden van de slimme meter zijn en hoe deze ingezet kan worden om besparingen te realiseren,” vult Sternheim aan. “De adviseur kan hier een belangrijke rol spelen. Fedec sluit zich het convenant aan omdat de slimme meter een prominentere rol bij energiebesparing in woningen moet hebben dan nu het geval is.” Haar vereniging wil informatie- en scholingsbijeenkomsten organiseren over de slimme meter voor verschillende doelgroepen en ook voor de adviseurs zelf.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

2 reacties op “Energiespelers beloven consumentenadvies over slimme meters”

Een slimme meter meet toch alleen het verbruik? Je hebt altijd ook nog een app of slimme thermostaat nodig om je energieverbruik te managen.

Michel Robert Kühr|07.05.18|19:28

Je hebt helemaal niets aan die meter, nu kunnen ze precies zien wat je terug levert en daar een laag tarief voor terug betalen 7 cent of minder.
Sinds die invoering van de slimme meter heeft het mij alleen maar geld gekost.
Ik lever dus niet meer terug maar doe aan energie opslag ( accu’s ) om het zelf te gebruiken op een ander tijdstip.

Slim voor de energie leverancier ja, maar niet voor de consument is mijn conclusie.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.