Energietransitie: energiekosten verdubbelen van € 27 mrd naar € 55 mrd

Energietransitie: energiekosten verdubbelen van € 27 mrd naar € 55 mrd

7 juli 2016Over ruim dertig jaar zullen de kosten die we maken voor de energievoorziening verdubbeld zijn: van € 27,2 mrd (2012) naar € 55,5 mrd (2050). Dat blijkt uit berekeningen van Bureau Berenschot in opdracht van Gasunie.

Heftige cijfers, maar Gasunie plaatst er onmiddellijk een relativering bij: ‘Het rapport laat ook zien dat een situatie waarbij men op de oude voet door zou gaan net zo goed tot een verdubbeling van kosten zou leiden.’

Dit zijn de einduitkomsten van de Berenschot-berekeningen voor 2050:

2012 2050
Warmte € 7,5 mrd € 18,1 mrd
Elektriciteit € 6,9 mrd € 22,4 mrd
Netwerk € 4,7 mrd € 8,2 mrd
Mobiliteit € 8,1 mrd € 6,8 mrd
TOTALEN € 27,2 mrd € 55,5 mrd

En zo zijn de kostensoorten opgebouwd:

160707-KostenWarmte

160707-KostenElektriciteit

160707-KostenNetwerk

160707-KostenMobiliteit

De berekeningen zijn gemaakt voor de ‘Gasunie Verkenning 2050’. In die verkenning wordt uitgegaan van een CO2-neutrale energietoekomst, met de focus op 2050. Het rapport schetst de financiële implicaties van de energietransitie.
Gasunie had behoefte aan deze studie, omdat er ‘nog weinig zicht is op wat een CO2-neutrale toekomst financieel gezien voor Nederland betekent’.
Het rapport is door de Gasunie als input voor de Energiedialoog ingebracht.
Gasunie en Berenschot benadrukken dat er nog steeds veel onzekerheden in de berekeningen zitten, maar dat ze wel als een ‘inschatting’ gehanteerd kunnen worden.

Kanttekeningen

  • De verkenning van Gasunie gaat uit van een daling van de energievraag van ongeveer 40%.
  • In 2050 worden ‘voornamelijk’ duurzame energiebronnen gebruikt.
  • Volledig CO2-neutrale energievoorziening door afvang en opslag CO2.
  • De kosten voor elektriciteit zijn in 2050 voor het grootste deel de kosten van wind op zee (€ 13,3 mrd).
  • Zon-PV is per opgewekte MWh de goedkoopste bron.
  • De toename van de netwerkkosten komt door het elektriciteitsnetwerk en het warmtenet.
  • Kosten flexibliteit zijn voornamelijk de kosten van accu’s.
  • De investerings- en onderhoudskosten zijn voor de industrie laag, voor huishoudens en mobiliteit juist hoog.
  • De berekeningen van Berenschot voor 2050 komen wat hoger uit dan de berekeningen die de RLI maakte.

60707-KostenElektrProdnaar Elementen

160707-KostenStroomPerMWh

Bronnen
Gasunie, 26 juni 2016: Gasunie verkent 2050
Gasunie, juni 2016: Verkenning 2050 – Discussiestuk (pdf, 17 pag.)
Gasunie/Berenschot, 14 juni 2016: Bijlage bij de Gasunie Verkenning 2050 – Kosten van de Gasunie Verkenning 2050 (pdf, 33 pag.)

Foto: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.