Energietransitie -‘Honderdduizenden bestaande huizen vervangen’

20 april 2017‘Honderdduizenden woningen zijn aan vervanging toe. Door niet alleen duurzaam te renoveren, maar ook snel te vervangen met energieneutrale woningen kan Nederland de doelstellingen van het Energieakkoord eerder bereiken.’ Dat stelt het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB).

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) wil in rap tempo verouderde woningen vervangen door nieuwbouw. Dat zegt NVBT-directeur Peter Fraanje in een interview van Duurzaam Gebouwd.

Uit het bericht van Duurzaam Gebouwd
‘(…) Het vervangen van oude energieverslindende huizen staat hoog op de nationale Bouwagenda die eind maart is gepresenteerd. “Vanzelfsprekend is de bewoner, de klant, het startpunt bij snelle vervangende nieuwbouw. Hij wordt actief betrokken bij ontwerp en uitvoering van de woning, zodat deze aansluit op zijn wensen. Door slim te organiseren en te plannen kunnen bewoners in de eigen vertrouwde wijk blijven wonen.”

Zeker 270.000 woningen vervangen
Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zijn tot 2030 zeker 270.000 woningen toe aan vervanging. (…)
Dankzij innovaties in de bouwindustrie kan het vervangen van woningen nu ook in korte tijd: 6 weken is goed te doen. De korte sloop- en bouwtijd heeft volgens Fraanje veel voordelen: “Minder overlast voor omwonenden, nauwelijks gedoe voor de bewoner, betere arbeidsomstandigheden voor de monteurs, een hogere bouwkwaliteit, minder afval en natuurlijk lagere kosten. Bij traditionele sloop-nieuwbouw is tijdelijke huisvesting vaak de grootste kostenpost.” (…)
“Veel woonwijken van na de Tweede Wereldoorlog zijn door hun monotone opbouw onaantrekkelijk en onveilig geworden en aan vernieuwing toe. Ook om deze redenen is opschaling van vervangende nieuwbouw wenselijk.” (…)

Nieuwe kabinet moet ondersteunen
Fraanje hoopt dat het nieuwe kabinet echt investeert in verduurzaming van de leefomgeving. “Het beleid van voormalig minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft niet bepaald geholpen voor de investering in (vervangende) nieuwbouw: de nieuwbouw door woningcorporaties daalde dramatisch na invoering van de Verhuurdersheffing. Het NVTB heeft al eerder aandacht gevraagd voor het potentieel van vervangende nieuwbouw. TNO heeft eerder onderzocht dat vervanging een substantiële bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelen.“ (…)’

Bronnen
Duurzaam Gebouwd, 19 april 2017: Sneller verduurzamen met vervangende nieuwbouw
Website van NVTB e.a. over vervangende nieuwbouw (met brochure ‘Vervangende nieuwbouw’)
Building Holland, brochure, april 2017: ‘Naar energieneutrale en toekomstbestendige woningen’ (pdf, 22 pag.)
TNO, rapport, 17 juni 2015: ‘Vervangende nieuwbouw’ (pdf, 49 pag.)
Foto: CascoTotaal
Portretfoto: NVTB

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.