Engie stelt beslissing over proefboring bij Schiermonnikoog uit

19 augustus 2016 – Ondanks dat het mag van minister Kamp, stelt Engie de proefboringen bij Schiermonnikoog uit. Het Franse bedrijf praat momenteel met Nederlandse milieuorganisaties over de gaswinningsplannen en zolang er gepraat wordt neemt Engie geen besluit de proefboringen daadwerkelijk uit te voeren.

In de coalitie ‘Niet Boren voor Schiermonnikoog’ werken achttien milieuorganisaties samen (o.a. het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie en de Waddenvereniging).

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Zolang het overleg met de coalitie loopt, stelt Engie het definitieve besluit over de omstreden boring uit. De milieugroepen putten hier hoop uit. Mogelijk komt van uitstel ook afstel, hopen ze. Komende maand praten de partijen verder bij Engie in Zwolle. Is het denkbaar dat Engie het gasproject in het natuurgebied, dat geldt als werelderfgoed, nog laat vallen? Een woordvoerder van het energiebedrijf wil daar niet op ingaan. Wel zegt ze dat er meer uitkomsten van het overleg denkbaar zijn dan ‘boren, ja of nee’. Als voorbeeld van een handreiking noemt ze: alleen maar boren in de wintermaanden, om dieren en toeristen te ontzien.(…)’

Uit een bericht van ‘Niet boren voor Schiermonnikoog’
‘(…) Het gesprek vond plaats op initiatief van de brede coalitie met als doel Engie te overtuigen te stoppen met de plannen voor gaswinning bij Schiermonnikoog. (…) Het moederbedrijf van Engie heeft onlangs laten weten dat zij zo snel mogelijk af wil van fossiele energie. Juist daarom begrijpt de brede coalitie niet waarom Engie toch plannen heeft voor het aanboren van een klein wingebied in een kwetsbaar natuurgebied. (…)
Vlak voor het zomerreces stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement waardoor het niet meer mogelijk is om in een Werelderfgoed of een Natura2000-gebied te boren. De voorgenomen boringen bij Schiermonnikoog vallen echter nog onder de oude Mijnbouwwet, waardoor dit nog wel kan. Ook schuin boren onder een Natura2000-gebied blijft mogelijk, maar ook dit heeft nadelige gevolgen voor het gebied. (…)’
Bronnen
Trouw, 19 augustus 2016: Milieuclubs om tafel met Engie over gasboring Schier (via Blendle)
Niet Boren voor Schiermonnikoog, [17 augustus 2016]: Engie stelt besluit boringen bij Schiermonnikoog uit

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.