EU CO2-reductieplan 2030: kritiek en enige instemming

EU CO2-reductieplan 2030: kritiek en enige instemming

21 juli 2016Bij het uitkomen van de CO2-reductieplannen van de Europese Commissie (voor de periode 2020-2030) was er meteen kritiek. Maar er is nu ook enige instemming te beluisteren, bijvoorbeeld omdat nu eindelijk de transportsector wordt aangepakt.

De volgende stap (na 2020) in de naleving van de klimaatakkoord van Parijs wordt door de EU gericht op een aantal sectoren (landbouw, verkeer, gebouwen, afval, landgebruik en bosbouw). Samen zijn ze verantwoordelijk voor 60% van de CO2-uitstoot. Voor Nederland moet in de periode 2020-2030 de uitstoot van die sectoren met 36% naar beneden.
Voor deze sectoren (die niet vallen onder het Europese Emissiehandelssysteem ETS) bestonden nog geen klimaatdoelstellingen. Dat wordt nu dus 36% CO2-reductie.
Maar de plannen van de Europese Commissie zijn niet door iedereen erg enthousiast ontvangen.

FD: Minder druk op naleving

FD
‘(…) EU-landen kunnen hun verplichting om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen na 2020 verlichten door tijdelijk CO2 op te slaan in de bodem en bossen. Dat blijkt uit een voorstel dat de Europese Commissie woensdag heeft gedaan om het vorig jaar in Parijs gesloten klimaatakkoord nader in te vullen.  (…) De Commissie wil de inspanningen van de landen jaarlijks bijhouden, maar slechts eens in de vijf jaar formeel toetsen, de eerste keer in 2027. (…)’

Volkskrant: Nederland met 36% ruim boven gemiddelde van 30% reductiedoelstelling

De Volkskrant
‘(…) Nederland moet op het gebied van transport, landbouw, gebrouwen en afval de uitstoot met 36 procent verminderen. Ruim boven het gemiddelde van 30 procent. (…) ‘De hoge-inkomens-staten’, zoals [klimaatcommissaris Arias Canete] het noemde, zitten in de kopgroep. Daaronder Nederland. De Oost-Europese landen bevinden zich onderaan de lijst. De uitstootreductiedoelstelling voor Hongarije is 7 procent. De doelstellingen zijn bindend. (…)’

D66: ‘Geen reden tot borstklopperij’

De Volkskrant
‘(…) Canete zei dat Europa voorop loopt in de ‘wereldwijde race naar een schone economie’.  Niet iedereen is het daarmee eens. Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër voor D66, ziet geen reden voor borstklopperij. ‘Met dit plan zal Europa zijn klimaatdoel van Parijs net aan halen.’ Het is allemaal erg minimaal. (…)’

Volkskrant: Wegverkeer een van de grootste obstakels

De Volkskrant
‘(…) Alleen met strengere Brusselse regels gaat het Nederland lukken het nationale wegverkeer duurzamer te maken. De toezegging van de Europese Commissie woensdag om met nieuwe wetgeving zuiniger bestelbusjes en personen- en vrachtauto’s te blijven afdwingen, is daarom ook één zorg minder voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wegverkeer is een van de grootste obstakels in het bereiken van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De sector produceert eenvijfde van de nationale uitstoot van CO2 en slaagt er nauwelijks in die te beperken. Terwijl het omgekeerde is beloofd: volgens het Energieakkoord uit 2013 zouden verkeer en vervoer over veertien jaar (2030) al 17 procent minder CO2 moeten produceren dan in 1990.Dat is een utopie, constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar al. Momenteel stoten Nederlandse auto en vrachtauto’s eenderde méér broeikasgas uit dan in 1990. (…)’

Transport-online: Strategie voor Low-Emission Mobility

Tranport-online
‘(…) CDA-transportwoordvoerder Wim van de Camp verwelkomt de strategie. ‘Dit is een cruciale stap om de CO2-uitstoot terug te brengen.’ (…)’

 

Bronnen
FD, 20 juli 2016: EU verlicht druk op naleven klimaatdoelstellingen (Registratie)
Volkskrant, 21 juli 2016: EU pakt vervuilende transportsector aan (via Blendle)
Volkskrant, 21 juli 2016: Zonder strenger Brussel geen duurzamer verkeer
Transport Online, 20 juli 2016: CDA: Concrete stappen voor schoner transport nodig
Foto: Beeldbank RWS Harry van Reeken / Sydney Bulham

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.