EU-energieplannen – Dagblad Trouw: ‘EU kan niets afdwingen’

EU-energieplannen – Dagblad Trouw: ‘EU kan niets afdwingen’

5 december 2016De duizend pagina’s van de energieplannen van de Europese Commissie kunnen niet verhullen dat de EU niets van de ambities kan afdwingen. 

Het dagblad Trouw schildert hoe machteloos de EU is als het gaat om de naleving van de klimaatdoelstellingen. De Commissie kan niet veel meer doen dan het geven van aanbevelingen.
Trouw laat het zien aan de hand van de plannen voor de ontwikkeling van duurzame energie.
‘(…) Om hun inspanningen voor schone energie enigszins in de smiezen te houden, verlangt de commissie van de lidstaten dat ze de komende jaren hun hernieuwbare-energieplannen voor de jaren 2020-2030 inleveren. Vervolgens maakt de commissie elke twee jaar de balans op in zogeheten ‘State of the Energy Union’-verslagen.
Als blijkt dat landen slecht presteren en andere landen de kastanjes uit het vuur moeten halen, moet Brussel als een schoolmeester ingrijpen. Maar hoe? ‘De commissie kan lidstaten aanbevelingen doen om ervoor te zorgen dat de doelen worden gehaald’, staat in een van de vele uitlegdocumenten bij het dikke energiepakket.
‘Aanbevelingen’ – erg dwingend klinkt dat niet. Op macro-economisch terrein, waar de Europese integratie nog een stuk verder gevorderd is dan op het gebied van energie en milieu, heeft de Europese Commissie de bevoegdheid om lidstaten jaarlijks te trakteren op ‘land-specifieke aanbevelingen’ over bijvoorbeeld hun woningmarkt of onderwijsinvesteringen. Zelfs die worden nauwelijks opgevolgd. (…)
Nog verder verstopt in de uitlegtekst over het Brusselse toezicht staat een passage die suggereert dat lidstaten hun zwakke prestaties domweg kunnen afkopen.
‘Welke EU-maatregelen zullen worden genomen als nationale pogingen niet genoeg zijn om de doelen van de energie-unie te halen?’, staat er. Antwoord: ‘Op het gebied van hernieuwbare energie kunnen maatregelen ook neerkomen op financiële bijdragen door lidstaten aan een financieel instrument, beheerd door de commissie, dat kan worden gebruikt ter ondersteuning van kosten-effectieve hernieuwbare energieprojecten binnen de Unie’. In normale mensentaal: ‘Jullie krijgen een boete. Hier met dat geld, dan zorgen wij wel dat het goed terechtkomt’. Kan de commissie landen dwingen om in zo’n fonds te storten? Dan zullen die lidstaten de commissie eerst moeten voorzien van zo’n stok, waarmee ze vervolgens zelf kunnen worden geslagen. Erg reëel lijkt dat niet. (…)’

Bronnen
Trouw, 3 december 2016: EU-landen zetten schone energie-strategie klem (via Blendle)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.