Europese CEN-CENELEC/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie

CEN en CENELEC hebben besloten een Europese commissie op te richten op het gebied van waterstof. NEN zal het secretariaat van deze commissie voeren en nodigt belanghebbende partijen en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de normalisatie-activiteiten. Het is een mooie kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren. Op 9 en 10 juni wordt in Brussel de opstartvergadering gehouden van deze commissie, CEN-CENELEC/TC 6.
Onderwerpen die in deze commissie worden besproken en in normen vastgelegd kunnen worden, hebben betrekking op onder meer veiligheid, Guarantee of Origin, aspecten met betrekking tot overdrachts(connectie)punten in de waterstofketen, specifieke ‘Power to Gas’ aspecten, et cetera. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.