Europese milieuranglijst: Europa doet het goed, Nederland onderaan

‘Noord-Holland moet meer windenergie en minder strenge regels’

22 oktober 2015Nederland staat, samen met Luxemburg, helemaal onderaan de lijst waarop Europese landen gerangschikt zijn op het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen in 2020. Europa als geheel doet het goed. 

Jaarlijks toetst het Europese Milieuagentschap (EEA) de voortgang van Europa en de afzonderlijke lidstaten de voortgang in het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2020. De doelen van Europa: 20 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990, 20 procent duurzame energie en 20 procent energiebesparing. Europa als geheel doet het goed, is het beeld in het rapport ‘Trends and projections in Europe 2015’ dat deze week uitkwam. Maar de bijdragen van de EU-landen verschillen. Dertien lidstaten lopen op schema om alledrie hun doelen te halen (vier meer dan in de peiling vorig jaar). Dat de bijdrage van Nederland tegenvalt, wordt in het rapport maar weer eens bevestigd. Nederland lijkt het (bescheiden) doel voor het aandeel duurzame energie niet te halen en ook zit het nog niet op de goede weg om genoeg energie te besparen.

Schermafbeelding 2015-10-22 om 06.25.28 PM20 procent minder CO2-uitstoot in 2020
Europa: De uitstoot van koolstofdioxide is nu al 23 procent lager dan in 1990. Een goed resultaat, hoewel een deel van die reductie wordt verklaard door een zachte winter. In 2020 wordt een emissievermindering van 24 procent verwacht. En als de nieuwe maatregelen die lidstaten al gepland hebben doorgaan, is de CO2-uitstoot in 2020 zelfs 25 procent lager dan in 1990.
Naar verwachting gaan 24 lidstaten hun CO2-doel halen. Ook Nederland lijkt het doel, 16 procent CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2005, te halen.

20 procent van de energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen
Europa: Met 13 procent in 2013 doet Europa het boven verwachting goed. Als lidstaten dit tempo vasthouden, kan 20 procent hernieuwbare energie in 2020 gehaald worden. Maar de stijgende lijn moet dan steiler omhoog gaan en daarvoor moeten duurdere projecten worden ontwikkeld.
Naar verwachting gaan 20 lidstaten hun hernieuwbare energiedoel halen. Het Nederlandse doel, om 14 procent van de energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen te halen, lijkt niet gehaald te worden. Het aandeel hernieuwbare energie (van de totale energieproductie) steeg tussen 2005 en 2013 slechts met 2 procentpunten, van 2,5 tot 4,5 procent. In de Nationale Energieverkenning is de verwachting 12,4 procent duurzame energie in 2020.

20 procent energiebesparing in 2020
De EU gaat, als het in dit tempo doorgaat, genoeg energie besparen om het doel te halen.
Naar verwachting gaan 20 lidstaten hun energiebesparingsdoel halen. Nederland heeft als doel 1,5 procent energie per jaar te besparen. Dit doel haalt Nederland niet. Tussen 2005 en 2012 was de gemiddelde energiebesparing 1,1 procent.

151022 EEA kaartje

De EU werkt al toe naar het doel voor 2030, namelijk een CO2-reductie van minstens 40 procent. Die belofte, in oktober vorig jaar gedaan door de EU-leiders, neemt de EU mee naar de klimaattop in Parijs. Maar om zoveel reductie te bereiken, is een fundamentele omslag nodig in de manier waarop we energie produceren en gebruiken in Europa, stelt EEA-directeur Hans Bruyninckx.

Uit een bericht van de EEA
‘(…) Reductions in greenhouse gas emissions are projected to continue beyond 2020 but at a slower pace. According to projections submitted by Member States, planned reductions are estimated to bring emissions between 27% (with current measures) and 30% (with additional measures already being planned by Member States) below 1990 levels by 2030. New policies will therefore need to be put in place to meet the 40% reduction target by 2030. As President Juncker stated in his State of the European Union -speech, European Commission has already taken the first legislative step towards implementing the EU’s 2030 targets with its proposal to revise the EU Emissions Trading System (ETS). (…)’

Het klimaatakkoord moet een lange termijndoel hebben en het ambitieniveau van de landen moet iedere vijf jaar bijgesteld worden, herhaalt Eurocommissaris Klimaatactie en Energie Miguel Cañete. Of de afspraken over CO2-uitstoot in het klimaatakkoord in Parijs bindend moeten zijn, betwijfelt hij.

Uit een bericht van edie.net
‘(…) he signalled that legally binding overarching target may not be possible. Such a deal would require US President Barack Obama to submit the pact to a hostile congress. “We would like to have a binding agreement,” he said, “but the UN needs unanimity […] we cannot make the mistake we made in Kyoto.” (…)’

In het Kyoto Protocol zijn de afspraken over emissies bindend, maar de grote vervuilers deden niet mee. Maar, zo stelt Cañete, ’there would be many binding elements to the finalised deal, including the accounting and stock-taking rule’.

Bronnen
EEA, 20 oktober 2015: Climate change: EU shows leadership ahead of Paris with 23% emissions cut
EEA, rapport, 20 oktober 2015: Trends and projections in Europe 2015
Edie, 21 oktober 2015: EU will beat 2020 emissions target but won’t raise it without backing at COP21
Rijksoverheid, Europa 2020
RTL Nieuws, 21 oktober 2015: Nederland minst duurzaam van Europa

Foto: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Kaartje: Rapport Trends and projections in Europe 2015
Video: RTL Nieuws

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.