flevokust haven

Extra duurzame maatregelen bij Flevokust Haven/ Maxima-centrale

Foto: beeldgalerij Flevokusthaven. http://www.flevokusthaven.nl/fkh/Flevokust-Haven/Beheer/Fotogallery.html?map=119052

Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad gaan de duurzame ontwikkelingen op en rondom Flevokusthaven en de Maxima-centrale uitbreiden. Daartoe hebben ze de in januari 2017 gesloten intentieovereenkomst vernieuwd.

De Maxima-centrale zou bedrijven kunnen voorzien van energie door warmte, koeling en stoomuitwisseling. Daarnaast wordt er gekeken naar het realiseren van extra zonne- en windenergie, smartgrid oplossingen en de levering van groen gas aan bebouwde omgeving en industrie.

Energieagenda

Een 5MW batterij kan het elektriciteitsnetwerk ondersteunen en de opgeslagen elektriciteit gebruiken voor de te
vestigen bedrijven, elektrisch varen en/of elektrisch rijden. Energie- en CO2-neutraal is de ambitie. Om de samenwerking te bekrachtigen wordt ENGIE ook partner in de Flevolandse Energieagenda.

ENGIE, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben alle drie hun eigen ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. ‘Deze kunnen elkaar versterken en leiden tot duurzame activiteiten en bedrijven rondom Flevokust Haven’, meldt Engie in een toelichting. ‘Door elkaars ambities te delen en meer samen te werken kunnen ontwikkelingen eerder gerealiseerd worden. Met het ondertekenen van de vernieuwde intentieovereenkomst wordt meer vorm en inrichting gegeven aan deze samenwerking.’

Zonnepark

De nieuwe intentieverklaring is ondertekend door gedeputeerde Jan-Nico Appelman, wethouder Janneke Sparreboom en bestuurders van ENGIE Han Blokland en Harry Talen. Als symbolische start van de vernieuwde overeenkomst plaatsten de drie partijen gezamenlijk het eerste zonnepaneel op het 30 hectare grote zonnepark Flevokust dat nu gerealiseerd wordt. De ontwikkeling van dit project was één van de resultaten van de samenwerking van de afgelopen twee jaar.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Door elkaars ambities te delen en meer samen te werken, kunnen ontwikkelingen eerder gerealiseerd worden. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt meer vorm en inrichting gegeven aan deze samenwerking.”

Kavels op het industrieterrein

Wethouder Janneke Sparreboom: “Er is veel belangstelling van bedrijven voor de kavels op het binnendijkse industrieterrein. De voortzetting van de samenwerking biedt voor de komende jaren vele duurzame mogelijkheden voor vestiging van bedrijven in de maaklogistiek en -industrie en agrifood die bijdragen aan innovatie en circulaire economie.”

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad streven bij de ontwikkeling van Flevokust Haven naar maximale duurzaamheidsprestaties conform de uitgangspunten van BREEAM.NL Gebieds-ontwikkeling. Dit sluit aan bij de ambitie van ENGIE om op en rond de Maxima-centrale verschillende duurzame projecten te realiseren, zowel op haar percelen in het IJsselmeer als wel op en rondom beoogde percelen van Flevokust.

Extra maatregelen

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staan verschillende toekomstige ontwikkelingen voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling waaronder:

  • Realisatie elektrische opslag (batterij) om de energie te kunnen gebruiken voor netbalans en leveren aan bedrijven.
  • Verdere zon en windontwikkeling (evt zon op IJsselmeer)
  • Warmte- en stoomuitwisseling met toekomstige bedrijven
  • Koelwater levering voor bedrijven
  • Smartgrid oplossingen en gelijkstroom netwerk
  • integrale energieoplossingen voor bedrijven die willen vestigen – slim, besparing en eigen opwek.
  • Duurzame warmte voor bebouwde omgeving en industrie (bijvoorbeeld groengas,WKO’s, aardwarmte)
  • Kleinschalige batterijsystemen voor bedrijven
  • Onderzoek naar emissie loos varen
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.