EZ: ‘Mogelijk voortaan 10 tot 20 procent van opbrengst aardgas naar het winningsgebied’


3 januari 2017
Het ministerie van Economische Zaken heeft alle argumenten rond aardgaswinning op een rij laten zetten. Eén van de opmerkelijke opties is dat er voortaan een vast percentage van de opbrengst (10 tot 20%) naar de decentrale overheden in het winningsgebied gaat. ‘De decentrale overheden zijn vrij de inkomsten naar eigen inzicht te besteden. De inkomsten staan los van – en zijn dus in aanvulling op – de schadevergoedingen die winningspartijen als compensatie voor geleden schade door aardgaswinning moeten betalen.’

De argumentenkaarten zijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken vervaardigd door ‘De Argumentenfabriek’. De ‘argumentenkaarten’ zijn overigens uitsluitend een inventarisatie van alle argumenten die een rol kunnen spelen in de besluitvorming. Het is een ‘gedachte-experiment’, geen verdediging van te nemen besluiten.

De ‘Argumentenkaarten Toekomst van aardgas’ behandelen drie dilemma’s:

 1. Wat zijn voor Nederland argumenten voor en tegen het stoppen met gaswinning op land?
  Toelichting De Argumentenfabriek
  ‘(…) 
  Deze Argumentenkaart toont argumenten voor en tegen het stoppen met de gaswinning op land in Nederland. In dit gedachte-experiment bouwt Nederland de gaswinning op land zo snel mogelijk af tot nul zonder de energieleveringszekerheid in gevaar te brengen. Gebruikers van gas in Nederland en buurlanden zijn nu afhankelijk van laagcalorisch gas uit Groningen. Om deze afhankelijkheid te stoppen investeren we in dit gedachte-experiment maximaal in omzettingscapaciteit om hoogcalorisch gas geschikt te maken voor gebruikers van laagcalorisch gas, ongeacht de kosten die hieraan verbonden zijn. Het terugbrengen van gaswinning naar nul zal dan enkele jaren duren. Met stoppen bedoelen we hier gaswinning uit alle huidige velden die zich op en onder land bevinden. Naast het Groningse gasveld gaat het om huidige winning uit kleine velden en het niet in gebruik nemen van kleine velden in de toekomst. Winning van de gasvoorraden op zee en gebruik en transport van gas op land blijven mogelijk.Voor het gemak schrijven we gas waar we aardgas bedoelen en schrijven we biogas wanneer we dit specifiek bedoelen. Daar waar argumenten specifiek over Groningen gaan benoemen we dit. Deze kaart gaat uitsluitend over het winnen van gas, we doen dus geen aannames over het gebruik van gas in Nederland. Zie de Argumentenkaart ‘Afbouwen van aardgasgebruik’ voor het gedachte-experiment over het gebruik van gas. Samen met een derde Argumentenkaart over het toewijzen van gasbaten vormen zij een serie van drie kaarten over de toekomst van gas in Nederland. Alle kaarten gaan over een gedachte-experiment en niet over beleid van het ministerie van Economische Zaken. Ze hebben tot doel om de breedte van argumenten rond gas in Nederland zo scherp mogelijk te verkennen. De kaart is tot stand gekomen op basis van drie denksessies met deskundigen. Met dank aan allen voor hun denkwerk. (…)’
  .
 2. Wat zijn argumenten voor en tegen het afbouwen van aardgasgebruik voor verwarmen en het maken van stroom?
  Toelichting De Argumentenfabriek
  ‘(…) Deze Argumentenkaart toont argumenten voor en tegen het afbouwen van aardgasgebruik voor verwarming en het maken van stroom. In dit gedachte-experiment bouwt Nederland het gebruik van aardgas voor het opwekken van elektriciteit en verwarmen van gebouwen geheel af vóór 2050 op de volgende wijze:

  • De overheid verbiedt het bouwen van nieuwe productie-eenheden die elektriciteit opwekken met aardgas zoals in huidige elektriciteitscentrales en warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK’s).
  • De overheid bepaalt dat nieuwe woningen geen aardgasaansluiting meer krijgen.
  • Overheden, netbeheerders en eigenaren investeren bij onderhoud en renovatie van infrastructuur en gebouwen in vormen van verwarmen zonder aardgas, zoals met geothermie, biogas of warmtepompen.
  • Het gedachte-experiment bevat geen uitwerking over gebruik van aardgas door de industrie.(…) Dit gedachte-experiment gaat het uitsluitend over gebruik van aardgas, we gaan er hier dus vanuit dat winning van aardgas in Nederland blijft zoals die is. Zie de kaart ‘Stoppen met de aardgaswinning op land’ voor het gedachte- experiment over het stoppen van de gaswinning. (…)’
   .
 3. Wat zijn voor Nederland argumenten voor en tegen het toewijzen van een deel van de aardgasbaten aan decentrale overheden in winningsgebieden?
  Toelichting De Argumentenfabriek
  ‘(…) Deze Argumentenkaart toont argumenten voor en tegen het toewijzen van een deel van de aardgasbaten aan gemeenten en provincies in winningsgebieden. In dit gedachte-experiment krijgen zij een vast percentage van de publieke aardgasbaten vanuit het Rijk, tussen de tien en twintig procent. De decentrale overheden zijn vrij de inkomsten naar eigen inzicht te besteden. De inkomsten staan los van – en zijn dus in aanvulling op – de schadevergoedingen die winningspartijen als compensatie voor geleden schade door aardgaswinning moeten betalen. (…)’
  .

(Klik op onderstaande kaart voor de volledige set Argumentenkaarten op groot formaat)

Bronnen
Ministerie van Economische Zaken, 29 december 2016: Argumentenkaarten Toekomst van aardgas
Ministerie van Economische Zaken: Energiebeleid – gas
Argumentenkaarten Toekomst van aardgas (pdf, 3 pag.)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.