‘Financiering Qurrent roept vraagtekens op’

2/28 april 2015 – De Vastelastenbond bekritiseert de financiering van groene energieleverancier Qurrent door de Stichting Doen. Onzin, stellen Qurrent en de Stichting DOEN.

De Vastelastenbond, die overigens zelf overigens energie levert, liet een persbericht uitgaan over de financiering van Qurrent. ‘Het is jammer dat  middels deze constructies in de energiemarkt geopereerd wordt. Wij blijven werken aan een transparante energiemarkt en voelen ons dan ook genoodzaakt om onze leden van dergelijke constructies op de hoogte te brengen. (…) In 2011 ontving Qurrent ruim 11 miljoen investeringsgeld vanuit stichting DOEN. Een stichting die maatschappelijke initiatieven ondersteunt. Stichting DOEN (opgericht door de Nationale Postcode Loterij) is 100% aandeelhouder van Qurrent. Stichting DOEN heeft met de Natuur- en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro gekregen voor ‘We Generate’, het plan waar het huidige Qurrent uit voort is gekomen. Daarvan is 11,9 miljoen euro is besteed aan het opzetten van Qurrent en 1,6 miljoen euro voor HIER Opgewekt. DOEN heeft additioneel 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de verdere uitrol van Qurrent. DOEN Participaties, het investeringsfonds van DOEN, heeft eveneens een lening aan Qurrent Coöperatie verstrekt van 4,2 miljoen euro voor de aanschaf van windpark Hellegatsplein. Qurrent is pur sang een commercieel energiebedrijf met een winstoogmerk. (…) De werkwijze van Qurrent verschilt niet van andere energiebedrijven in Nederland. Er zijn meer energiebedrijven die 100% groene energie aanbieden en stimuleren het energieverbruik te verlagen door middel van isolatie of zonnepanelen.’
‘Qurrent zegt het voorbeeld te geven en een voorbeeld neer te zetten. Echter partijen als Greenchoice en Budget Energie bewijzen dit, met honderd duizenden klanten, al. Daarnaast zijn er nog tal van andere energieleveranciers die uitsluitend 100% groene energie leveren: Vandebron, Raedthuys, DGB, Windunie en tal van lokale initiatieven. Ook traditionele energieleveranciers bieden een product aan dat bestaat uit 100% groene energie uit Nederland (bijvoorbeeld: Eneco Hollandsewind, Nuon Windstroom, Essent Windstroom).’

Reactie Qurrent
‘In een persbericht van 2 april 2015 zet de Vastelastenbond vraagtekens bij de onafhankelijkheid van Qurrent. Zij beweert dat haar werkwijze resulteert in oneerlijke marktverhoudingen, doordat Qurrent wordt gefinancierd door Stichting DOEN. Ook stelt de Vastelastenbond dat de propositie van Qurrent niet wezenlijk verschilt van andere energiebedrijven en dat haar verdienmodel gebaseerd is op de energie die klanten afnemen. Voor de beoordeling van het genoemde artikel is van belang dat de Vastelastenbond een belangrijke toeleverancier van klanten is van twee andere energieleveranciers: Greenchoice en Energie Direct.
Volgens het artikel zijn er energiebedrijven die menen dat Stichting DOEN met energiebedrijf Qurrent de markt verstoort. Desgevraagd beschouwt Qurrent dat als een compliment. Het veranderen van de markt is nu juist wat Qurrent voor ogen heeft. Zij wil van Nederland een energieneutrale samenleving maken waarbij elk huishouden net zoveel energie opwekt als verbruikt. Tot het zover is, biedt Qurrent levering van energie en diensten die gericht zijn op inzicht in het verbruik, besparing én onafhankelijke productie van energie door haar klanten.
Feit is, dat op dit moment slechts 4,5 % van de Nederlandse energie duurzaam is. Nederland loopt enorm achter als het gaat om duurzame opwekcapaciteit. In een markt waar de gevestigde orde en traditionele verdienmodellen nog altijd de standaard zijn en weinig transparantie is, is het nodig dat een maatschappelijke onderneming als Qurrent deze verandering teweeg brengt.
Van de bestaande markt is deze verandering niet te verwachten. Zo’n maatschappelijke onderneming kan alleen tot stand komen dankzij een financier die een maatschappelijk doel dient. Qurrent maakt winst om levensvatbaar te zijn, maar streeft niet naar winstmaximalisatie. Er zijn geen aandeelhouders die dat verlangen. Stichting DOEN financiert vele duurzame ondernemingen met een vergelijkbaar doel, waaronder Qurrent.
Ook de propositie van Qurrent verschilt wel degelijk met die van andere energiebedrijven. De meeste energiebedrijven krijgen niet alleen een vaste maandelijkse vergoeding per maand voor hun diensten, maar maken óók winst op de geleverde stroom en gas. De inkomsten van Qurrent komen alleen uit het vastrecht: het vaste maandelijkse bedrag dat de consument bij elke energieleverancier betaalt. Dat vastrecht is bovendien niet hoog. Zo hanteert prijsvechter Budget Energie hetzelfde vastrechttarief.
Ondertussen zien we dat de traditionele energiebedrijven als Greenchoice en Energie Direct zenuwachtig beginnen te worden door bedrijven als Qurrent. Ze zetten immers hun huidige verdienmodel – geld verdienen aan energieverbruik – onder druk. En daarmee wordt indirect ook het verdienmodel van de Vastelastenbond – die provisie ontvangt voor het aanleveren van klanten – bedreigd. Er zijn zelfs geluiden uit de markt dat grote energieleveranciers het model van Qurrent gaan toepassen: dat alleen al is winst. De komst van Qurrent heeft daarmee te maken.
Het klopt dat er een enkele andere energieleverancier is die eenzelfde verdienmodel heeft. Het verschil is dat Qurrent huishoudens helpt met het besparen en opwekken van energie. Ook past Qurrent het participatiemodel toe. In het participatiemodel profiteert de klant, niet het energiebedrijf. Bij Qurrent worden klanten lid van de coöperatie. Deze coöperatie investeert in duurzame energieprojecten. Van de opbrengst profiteren uiteindelijk de leden. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer duurzame projecten gefinancierd kunnen worden. Zo krijgen burgers de verantwoordelijkheid voor de vergroening van de woonomgeving en komt de mogelijke winst direct ten goede van de lokale gemeenschap. Het maatschappelijk doel van Qurrent, haar unieke participatiemodel en haar propositie die gericht is op inzicht, besparing en opwekking van energie maken Qurrent uniek.
Dat met de komst van Qurrent de markt minder transparant zou worden, zoals de Vastelastenbond suggereert, is een argument uit het ongerijmde: het zijn juist de traditionele energiebedrijven die ontransparante producten en verdienmodellen hanteren. Zo verkopen zij producten als groen, die volgens de Groene Stroom Checker van Hier Klimaatbureau als sjoemelstroom te bestempelen zijn. Momenteel zijn er in Nederland maar vier (kleine) leveranciers die van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu een 10 kregen op het gebied van duurzaamheid (december 2014). Qurrent was daar één van. Dat moeten er snel meer worden.
Dan stellen concurrenten nog dat de hulp die Qurrent bij het werven van klanten van haar partners krijgt “oneerlijke concurrentie” zou opleveren. Qurrent zou zelfs direct toegang hebben tot het klantenbestand van de Postcodeloterij. Dat is pertinent onjuist.
Qurrent had een zeer aantrekkelijk aanbod, is duurzaam en levert voor 100% groene stroom uit Nederland wat goed aansluit bij de missie van de Postcode Loterij. De loterij heeft dit aanbod vervolgens doorgegeven aan haar deelnemers, zoals ze vaker doet met een goed aanbod van andere partijen.
Qurrent en haar partners geloven in een energieneutrale samenleving en wil de energietransitie écht van de grond krijgen. Het is tijd dat er iets verandert!’

Reactie Stichting DOEN
‘De Vastelastenbond verwijt Qurrent een oneerlijk speelveld en klantenwerving met het deelnemersbestand van de Postcode Loterij. Beide verwijten snijden geen hout, stellen Martijn van Klaveren, hoofd communicatie van de Nationale Postcode Loterij en Nina Tellegen, algemeen directeur van Stichting DOEN, aandeelhouder van Qurrent. In de argumentatie van de Vastelastenbond is niet helemaal duidelijk wat zij precies oneerlijk vindt. Haar belangrijkste argument lijkt toch vooral te zijn dat Qurrent “toegang krijgt tot het klantenbestand van de Postcode Loterij”. Dat zou een flagrante schending zijn van de privacy van de deelnemers aan de Postcode Loterij en gebeurt dus ook niet. De Postcode Loterij zelf, niet Qurrent, heeft haar deelnemers eind 2014 een ‘Voordeelagenda’ gestuurd met kortingsbonnen en aanbiedingen van wel 100 bedrijven. Qurrent was één van die bedrijven. Ieder bedrijf, elke organisatie, ook de Vastelastenbond, is welkom om met ideeën te komen voor kortingen voor deelnemers van de Postcode Loterij.
Ook de verwijzing naar het probleem met de koppeling van een collectieve zorgverzekering aan deelname aan de Postcode Loterij is feitelijk onjuist. De Postcode Loterij wijst haar deelnemers graag op voordelen en regelde daarom een collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar. Het ministerie van V&J vond destijds dat reclame voor die collectiviteitskorting alleen gericht mocht zijn op de mensen die al meespeelden met de loterij, en niet op het grote publiek. De Postcode Loterij richt zich dus met voordelen alleen op haar deelnemers. De Voordeelagenda met haar vele kortingsaanbiedingen kan een vorm van klantenbinding worden genoemd, maar niet van klantenwerving. (…)’

Stichting DOEN
Dat Qurrent is opgericht met geld van Stichting DOEN en dat de exploitatie door die Stichting wordt gefinancierd door middel van investeringen is niet “oneerlijk”. Qurrent is een van de vele initiatieven die worden ondersteund door Stichting DOEN. Als maatschappelijk investeerder wil DOEN bijdragen aan de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie en daar past een investering in een bedrijf als Qurrent heel goed bij. Andere initiatieven die DOEN op dit gebied van de transitie naar een groter aanbod van duurzame energie heeft gesteund zijn o.a. de Windcentrale, LedsEnable, Rockstart Energy Accelerator, Texel Energie, Lochem Energie, Energie U en Nederland Isoleert. Ook energieleverancier Greenchoice heeft steun ontvangen van DOEN voor ZonVast, een nieuw model voor een grootschalige introductie van zonne-energie bij consumenten.

Wat de grote energiebedrijven steekt is het verdienmodel van Qurrent dat precies tegengesteld is aan het verdienmodel van de meeste andere energieleveranciers. Met Qurrent wil Stichting DOEN aantonen aan de markt dat een energieleverancier ook op een andere manier rendabel kan zijn: De grote energieleveranciers verdienen immers meer naar gelang de hoeveelheid energie die ze verkopen aan hun circa 2 miljoen klanten. Of die energie groen is, grijs of zwart, is bij hen slechts een verkoopargument. Uiteindelijk verdienen zij aan het leveren van meer energie.

Bronnen
Persbericht Vastelastenbond, 2 april 2015: Constructie Qurrent roept vraagtekens op
Reactie Qurrent, via persbericht Nieuwsbank, 2 april 2015: Reactie Qurrent op persbericht Vastelastenbond
R
eactie Stichting DOEN, via persbericht Nieuwsbank, 2 april 2015: Reactie Postcode Loterij en Stichting DOEN op persbericht Vastelastenbond: Verwijten van Vastelastenbond snijden geen hout
Qurrent op eigen website, 23 april 2015: Qurrent schudt de energiemarkt op

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.