Formatie – ‘Klimaattekst regeerakkoord is al klaar’

Formatie – ‘Klimaattekst regeerakkoord is al klaar’

26 april 2017Verschillende kranten melden vanmorgen dat de klimaattekst voor het regeerakkoord eigenlijk al klaarligt. De milieucommissies van de vier politieke partijen hebben een een plan geschreven dat zo kan dienen als de klimaattekst van het regeerakkoord. Of de onderhandelaars het plan overnemen moet nog blijken.

Wat staat erin?
Ontleend aan verschillende krantenbronnen:

 • Er komt een klimaatwet (25% minder uitstoot in 2020, 40% minder in 2030, 95% minder in 2050)
 • Er komt een andere wegenbelasting (naar aantal kilometers en uittoot)
 • Alle kolencentrales gaan dicht 
 • Minimale gaswinning Groningen
 • Na 2025 mogen geen fossiele voertuigen meer verkocht worden
 • Fonds van € 10 mrd om energiebesparing en duurzaam materiaalgebruik te bevorderen
 • Elk jaar 2 gigawatt aan windenergie erbij (land en zee)
 • Veel meer restwarmte en aardwarmte gebruiken
 • Meer zonneboilers
 • Meer isolatie
 • Energiebesparing van 2 tot 3% jaarlijks wettelijk verplicht
 • Gebruik grondstoffen zwaarder belast
 • Belasting op arbeid omlaag, op vervuiling omhoog

Uit een bericht van Trouw (“De ‘groene formatie’ lijkt al beklonken”)
‘(…) De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks komen steeds meer onder druk te staan om met een groen regeerakkoord te komen. Sinds gisteren ligt er vanuit hun eigen partijen een kant-en-klaar voorstel om de Nederlandse economie en samenleving duurzaam en klimaatneutraal te maken. Het plan gaat verder dan de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA, maar niet zover als die van D66 en GroenLinks. Het plan is geschreven door de partijcommissies die zich binnen VVD, CDA, D66 en GroenLinks bezighouden met natuur en milieu. (…)
De opstellers vinden dat de onderhandelaars van goeden huize moeten komen om hun plan te negeren. “Over de voorstellen hoeft politiek geen twijfel meer te bestaan. De achterbannen van een groot aantal partijen hebben inhoudelijk consensus bereikt”, schrijven ze in hun voorwoord. (…)
De  voorstellen gaan verder dan de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant (“Klimaattekst voor regeerakkoord ligt er al”) 
‘(…) [De Volkskrant meldt dat ook de PvdA en de ChristenUnie aan het plan meeschreven.] De doelen worden wat de zes partijen betreft ook concreter geformuleerd dan in het door 139 landen geratificeerde klimaatakkoord van Parijs. Zo zal een Klimaatwet 2 tot 3 procent energiebesparing per jaar voorschrijven. En ook dat de broeikasgasemissies in 2020 een kwart lager moeten zijn dan in 1990, in 2030 moet dat 40 procent zijn en in 2050 95 procent. ‘Uiterlijk in 2050 wordt vrijwel alle in Nederland gebruikte energie schoon opgewekt’, stelt het Duurzaamheidsoverleg politieke partijen (Dopp). (…)
Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die ervoor moet zorgen dat de duurzaamheidsafspraken worden nagekomen uit het door alle belanghebbenden afgesloten Energieakkoord, nam vandaag de ‘regeerakkoordteksten’ van de zes politieke partijen in ontvangst. ‘Samen hebben die genoeg zetels om de Grondwet te veranderen’, stelde Nijpels (VVD) vast. ‘Dit is een heel bijzonder en overduidelijk signaal naar de formatie. De overheid moet inderdaad de regie nemen.’ (…)’

 

Bronnen
Trouw, 26 april 2017: De ‘groene formatie’ lijkt al beklonken (via Blendle)
De Volkskrant, 26 april 2017: Klimaattekst voor regeerakkoord ligt er al (via Blendle)
Nederlands Dagblad, 26 april 2017: Groene partijleden eens over klimaatparagraaf (via Blendle)
FD, 26 april 2017: ‘Klimaatakkoord tussen groene bureaus beoogde coalitiepartijen’ (Registratie)
Foto: still uit NOS-journaal eind maart

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.