Formatie – ‘Lagere overheden’ willen praten over energie en klimaat

Formatie – ‘Lagere overheden’ willen praten over energie en klimaat

29 maart 2017 – De gemeenten, provincies en waterschappen hebben vandaag gezamenlijk een brief laten bezorgen bij de informateur. Ze willen praten over de eisen die ze stellen aan het nieuwe kabinet. Ze willen een ‘nadere invulling van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie’.

Samen hebben ze een investeringsagenda opgesteld (‘Naar een duurzaam Nederland’). ‘Urgent’, schrijven ze, ‘gezien de versnelde klimaatverandering’. Daarom doen ze ook suggesties voor het regeerakkoord.
Uit een bericht van het Interprovinciaal Overleg van en voor provincies (IPO)
‘(…) De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen. Op een later moment vindt ook een gesprek plaats tussen de informateur en de drie voorzitters van de koepelorganisaties.
“De gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen willen met het kabinet tot nadere invulling komen van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Wij hebben daartoe een ambitieuze investeringsagenda opgesteld, die met actieve steun van het rijk tot een succesvolle realisatie leidt. Gezien de versnelde klimaatverandering is de aanpak hiervan belangrijk én urgent”, zo schrijven IPO, VNG en Unie van Waterschappen in hun gezamenlijke brief aan de informateur.

Suggesties voor regeerakkoord
De investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen die de drie decentrale overheden zelf willen inzetten om de overgang naar een duurzame samenleving te versnellen. Maar om deze ambities waar te maken is medewerking van het Rijk noodzakelijk, zo stellen de medeoverheden. De investeringsagenda bevat daarom ook een aantal suggesties voor het regeerakkoord op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten. (…)’

Bronnen
IPO, 29 maart 2017: Decentrale overheden geven informateur boodschap voor klimaatbeleid
Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’  (pdf, 32 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 10 maart 2017: Provincies, gemeenten en waterschappen gaan samenwerken voor energieneutraal en klimaatbestendig Nederland
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.