Frisse Dingen: innovatieplatform voor duurzame energie

13 oktober 2015 – Natuur & Milieu en Stedin zijn samen een innovatieplatform voor duurzame energie gestart: FrisseDingen.nl. Het doel van Frisse Dingen is Nederland te helpen met een versnelling van de verduurzaming van de energievoorziening.

Uit een persbericht van Natuur & Milieu
‘(…) Op het nieuwe platform worden alleen innovaties gepresenteerd die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de duurzame energietransitie. Want juist deze innovaties verdienen de spotlight. Op FrisseDingen.nl vind je nu al meerdere pitches voor producten of diensten op energiegebied die helpen om Nederland te verduurzamen. Zo presenteert GreenFlux slimme oplossingen voor elektrisch rijden en helpen de applicatie van Mobeg en het platform van Mpare met energiebesparing bij huishoudens.  Frisse Dingen is vooral ook op zoek naar nieuwe innovaties. Innovators kunnen zich vanaf vandaag aanmelden en maken kans op een pilot of de toekenning van extra investeringsruimte door Stedin.

Nederland in 2035: van gas naar elektrisch
Om in kaart te brengen hoe een duurzame energievoorziening er in de praktijk uitzien, schetste Natuur & Milieu een ambitieus, maar haalbaar, toekomstbeeld. Daarvoor is situatie van de huidige gemiddelde Nederlandse wijk doorvertaald naar 2035. Want vooral ook bij particuliere huishoudens moet er flink wat veranderen in hoe we met stroom en warmte omgaan. De ongeïsoleerde jaren 70-woningen uit deze wijk zullen in 2035 voorzien zijn van een goede isolatielaag en energiezuinige apparatuur. De huizen zijn van het gas af en worden verwarmd met een warmtepomp. De elektriciteit die  wordt gebruikt, onder andere om de elektrische auto mee op te laden, wordt grotendeels zelf opgewekt via zonnepanelen. Kortom: we gaan van gas naar elektrisch en veel meer naar een lokale energievoorziening.

Uitdagingen voor het net
Stedin wil nu al aan de slag om het duurzame toekomstscenario in 2035 werkelijkheid te maken. De ontwikkelingen stellen de netbeheerder wel voor een aantal flinke uitdagingen. Zo zal de energievoorziening en –behoefte meer gaan fluctueren, wat kan zorgen voor extra belasting van het stroomnet. Daarnaast moeten veel elektriciteitsnetten binnen 10 jaar vervangen of gerenoveerd worden, waarbij het zaak is om dure, zware netten te voorkomen. Om te helpen bij de deze uitdagingen, roept Stedin innovators op hun oplossingen aan te dragen op FrisseDingen.nl. (…)’

 

Bronnen
Persbericht Natuur & Milieu, 12 oktober 2015: Natuur & Milieu en Stedin op zoek naar ambitieuze energie-innovators
Website FrisseDingen.nl
Aanmelden (voor innovators)
Toekomstbeeld Natuur & Milieu (pdf, 3 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.