Gasberaad: ‘Extra geld voor Groningen, maar hoeveel en waarvoor precies?’

Gasberaad: ‘Extra geld voor Groningen, maar hoeveel en waarvoor precies?’

2 juni 2016Het Groninger Gasberaad stelt in haar nieuwsbrief niet veel wijzer te zijn geworden van de Voorjaarsnota. Er wordt extra geld voor Groningen uitgetrokken, maar hoeveel precies en waarvoor is niet duidelijk, aldus het Gasberaad. 

Het bedrag, 244 miljoen extra euro’s, is in de Voorjaarsnota wel bekend gemaakt. Maar het Groninger Gasberaad, een samenwerking van maatschappelijke organisaties in Groningen, vraagt zich af of andere genoemde bedragen daarbinnen vallen en waar het geld voor besteed mag worden.

Uit een bericht van het Groninger Gasberaad
‘(…) Zelden werd er door zoveel Groningse burgers naar uitgekeken, de Voorjaarsnota. Hoeveel mensen weten precies wat dat dat is, DE Voorjaarsnota? Maar iedereen die een aanvraag voor de waardevermeerdering heeft ingediend weet inmiddels dat het voor de behandeling daarvan wachten was op de Voorjaarsnota. Welnu, afgelopen vrijdag, was het dan zover.
Het kabinet besloot 244 mln. extra beschikbaar te stellen voor de gaswinningsproblemen in Groningen. Citaat: “Er is ruim 244 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor Groningen voor de periode 2016 tot en met 2024. Dit komt direct uit de gasbaten. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord worden ingezet voor Groningen samenhangend met aardbevingen.”
Tot en met 2024, ruim 30 mln. per jaar. Voor Groningen samenhangend met aardbevingen. Maar wáárvoor dan? Hoe komt men aan 244 mln.? In de zogenaamde “Verticale Toelichting” (?!) lezen we: “Voor het verduurzamen van 10.000 te versterken woningen in Groningen trekt EZ in de periode 2016 t/m 2020 40 mln. uit.”  Dit is de opvolger van de huidige waardevermeerderingsregeling zoals het Rijk en de NCG die voor ogen heeft. Komt dit bovenop de 244? Of is het daar onderdeel van? Betekent dit het definitieve einde van de oorspronkelijke, schade gerelateerde regeling? Of zit daarvoor ook een bedrag in de 244? Wat als er geen 10.000 maar maar 100 woningen worden versterkt? En hoe zit het met het scholenprogramma? Is dat nu gefinancierd?
Kortom, zoveel wijzer zijn we voorlopig niet geworden van de Voorjaarsnota. Er komt wat geld. Maar wat kopen we ervoor als inwoners van het gaswinningsgebied het risico lopen op straat terecht te komen? Geld kan in ieder geval geen belemmering zijn om te onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. We rekenen erop dat de NCG dat gaat doen! (…)’

Bron
Groninger Gasberaad, Nieuwsbrief 1 juni 2016
FluxEnergie, 30 mei 2016: Extra geld voor aardbevingsgebied Groningen

Foto: NAM Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.