‘Gascentrales vangen schommelingen duurzame energie op’

11 december 2014 – Bij een toenemend aandeel elektriciteit uit wind en zon, zal de vraag naar flexibiliteit van andere elektriciteitsproductie stijgen. Gasgestookte centrales kunnen een deel van die vraag naar flexibiliteit opvangen, aldus ECN.

In opdracht van TenneT, kwantificeerde ECN Beleidsstudies de flexibiliteit die nodig is als in de toekomst meer energie uit zon en wind wordt opgewekt.

Uit een bericht van ECN
‘(…) Met behulp van een model van de Europese elektriciteitsmarkt is gekeken hoe groot de vraag naar flexibiliteit kan worden en wat dit betekent voor bijvoorbeeld flexibele productie met de ultramoderne Nederlandse gascentrales en voor andere flexibiliteitsopties zoals opslag van elektriciteit. (…)’

‘(…) De toename van duurzame elektriciteitsopwekking in Nederland èn omliggende landen vergroot de vraag naar flexibele productie. Dit zorgt voor sterke prijsschommelingen op de markt, voorzichtig beginnend in 2017 en oplopend naar sterke prijsbewegingen in 2023. Een gunstige ontwikkeling voor flexibele conventionele elektriciteitscentrales in Nederland zoals gascentrales, die overigens niet alleen in de flexibiliteitsbehoefte binnen Nederland voorzien, maar ook in de vraag naar flexibiliteit in omliggende landen. (…)’

 

Bronnen
ECN, 10 december 2014: Op termijn kansen voor stilstaande Nederlandse gascentrales

Rapport
ECN, december 2014: Quantifying flexibility markets

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.