Gassector wil bezoedeld imago aardgas herstellen

25 september 2005Als je weet dat aardgas hard nodig is in de periode naar een volledige duurzame energievoorziening, is het niet terecht dat er momenteel zo negatief over gas gedacht wordt. Daar moeten we dus wat aan doen, vindt de gassector.

De gassector heeft sinds vorig jaar een project GILDE (Gas in Lange termijn Duurzame Energiehuishouding), een denktank waaraan o.a. Gasunie, GasTerra, EBN (Energiebeheer Nederland), Nogepa en Shell meedoen. GILDE constateert dat er ‘opeens’ heel anders naar gas gekeken wordt door de aardbevingen in Groningen, het verzet daardoor tegen gaswinning, het verzet tegen fossiele brandstoffen, de grenzen aan de CO2-uitstoot.
GILDE is een initiatief van de Stichting Energie Dialoog Nederland. Centraal staat de vraag: Welke rol is er voor gas in de transitie naar een duurzame energievoorziening? Dat gaat niet alleen over aardgas maar over alle gasvormige energiedragers, inclusief bijvoorbeeld groen gas en waterstof.
Na een periode van onderling overleg, treedt GILDE nu voor overleg ‘naar buiten’.
Het FD mocht een overleg met Natuur & Milieu bijwonen.

Uit het verslag van het FD
Volgens GasTerra-ceo Gertjan Lankhorst is gas ‘(…) door ‘een cocktail aan zaken’ in een hoekje gezet waar het niet thuishoort. Hij noemt de prijsontwikkeling van CO2, de lage prijs van kolen, de negatieve beeldvorming rond schaliegas en het beladen imago van Russisch gas. ‘Terwijl zolang je niet alles duurzaam kan doen, is gas wél de schoonste brandstof is die we hebben. In Nederland wordt de laatste jaren meer duurzame energie opgewekt, maar worden óók meer kolen verstookt. Het saldo voor het klimaat is niet eens zo positief.’ (…)’

Natuur & Milieu-directeur Tjerk Wagenaar houdt de brainstormers de goede richting voor. ‘(…) ‘Alle wereldleiders hebben gezegd: de aarde mag maximaal 2 graden opwarmen. Dat betekent dat we nog maximaal duizend gigaton CO2 mogen uitstoten. Dat moet je dan zo slim mogelijk doen. Gas, gas, gas! Zeg ik dan maar. We moeten zo snel mogelijk afscheid nemen van kolen en olie. Dat levert alleen maar meer CO2-uitstoot op. Gas is niet een onderdeel van het probleem, maar een onderdeel van de oplossing. We moeten op een verantwoorde manier de komende dertig tot vijftig jaar, de rol van gas verminderen en naar alternatieven gaan.’ (…)’

Bronnen
FD, 25 september 2015: Gasbedrijven werken hard aan verbetering bezoedeld imago
GILDE, Stichting Energie Dialoog Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.