160913-gasunie-stikstoffabriek-zuidbroek

Gasunie bereidt ondersteuning afbouw gaswinning Groningen voor

Uitbreiding stikstoffabriek Zuidbroek op losse schroeven

Gasunie heeft minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes (VVD) advies uitgebracht hoe de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk kan worden verminderd tot in eerste instantie 12 miljard m³ per jaar. De gastransportnetbeheerder geeft ook een indicatie hoe de Groningse productie verder kan worden afgebouwd, zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt.

Eén van de belangrijkste maatregelen is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. Een stikstofinstallatie voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor dit gas geschikt wordt gemaakt voor de leidingen en dezelfde huishoudelijke apparaten die zijn gemaakt voor Gronings gas, dat van nature al stikstofrijk is.

De nieuw te bouwen stikstofinstallatie maakt (in een koud jaar) een vermindering van circa 7 miljard m³ Groningengas per jaar mogelijk. Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie begin 2022 het beoogde productieplafond van 12 miljard m³ gerealiseerd worden, stelt Gasunie. Dit productieplafond van 12 miljard m3 is mee haalbaar doordat ook de vraag naar laagcalorisch gas vanuit Duitsland, Frankrijk en België de komende jaren met 2 miljard m³ per jaar afneemt.

Gasunie zet de voorbereiding van de stikstofinstallatie in volle gang en start meteen met de marktconsultatie hiervoor. Er vindt ook verder overleg plaats met minister Wiebes, over mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving die nodig is om de bouw van de stikstofinstallatie te kunnen realiseren.

Verdere verlaging gaswinning

Gasunie ziet nog meer mogelijkheden om de gaswinning uit het Groningenveld te verlagen. Door de inkoop van extra stikstof in combinatie met aanpassing van bestaande installaties is vanaf medio 2020 een extra besparing aan Groningengas mogelijk van 1 tot 1,5 miljard m³ per jaar, omdat daarmee de inzet van de bestaande stikstofinstallaties verhoogd kan worden. Bovendien levert de ombouw van de Nederlandse industrie naar hoogcalorisch gas een verlaging van de Groningse productie op tussen 2,3 miljard en 3,4 miljard m³ per jaar. Gasunie onderzoekt eveneens of na de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie de gasberging in Norg geschikt gemaakt kan worden voor de opslag van laagcalorisch gas dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch gas wordt gemaakt.

Inzet hernieuwbare gassen

Door het vergroten van het aanbod van hernieuwbare gassen (groen gas, waterstof) kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de behoefte aan Groningengas. Gasunie stimuleert de inzet van hernieuwbare gassen, omdat zij minder CO2 uitstoten en daardoor de energietransitie helpen versnellen. Door de inzet van hernieuwbare gassen kan per 2025 ongeveer 1 miljard m³ Groningengas per jaar vervangen worden. Het gaat om de inzet van groen gas (via vergisting en vergassing) en een versnelde uitrol van superkritische watervergassing en vergistingsoplossingen. Gasunie heeft in 2017 samen met SCW Systems een demo-vergassingsinstallatie gebouwd in Alkmaar met als doel om deze nieuwe technologie ook op industriële schaal toepasbaar te maken.

Waterstof

Waterstof kan eveneens fungeren als een vervanger van aardgas. Er zijn volop ontwikkelingen op dit gebied. Vanaf ca 2025 zou duurzame waterstof (onder andere afkomstig van wind op zee) jaarlijks een hoeveelheid gas oplopend tot ongeveer 6 miljard m3 kunnen vervangen. Gasunie verkent samen met partners in het North Sea Wind Power Hub-consortium de mogelijkheden om grootschalige windprojecten op de Noordzee te combineren met productie, opslag en transport van duurzame energie in de vorm van waterstof.

Energiebesparing

Natuurlijk blijft energiebesparing door betere isolatie noodzakelijk om het energiegebruik snel terug te dringen. Daarnaast kan de inzet van warmtenetten en hybride warmtepompen de vraag naar aardgas helpen terugdringen. Gasunie is partner in de Warmtealliantie Zuid-Holland die een groot warmtenet in Zuid-Holland wil realiseren. Hiermee kunnen 1 miljoen huishoudens en een vergelijkbaar deel aan tuinbouw en industrie met (rest)warmte beleverd worden. Daardoor kan op jaarbasis circa 1 miljard m³ aan Groningengas bespaard worden.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.