Gedupeerden sommeren minister Kamp gaswinning volledig stil te leggen

Gedupeerden sommeren minister Kamp gaswinning stil te leggen

5 januari 2017Een achttal gedupeerden van de aardbevingen door de Groningse gaswinning hebben minister Kamp gisteren gesommeerd de gaswinning volledig stil te leggen. Doet hij dat niet, dan beginnen ze een proces tegen de Nederlandse Staat.

De acht gedupeerden uit Oost-Groningen zijn al lange tijd zeer actief in hun pogingen de gaswinning stilgelegd te krijgen. Voor de rechtbank Assen eisen zij van de NAM een schadevergoeding van € 6,5 mln.
Waarschijnlijk doet de Raad van State nog deze week uitspraak in de zaak waarin zij een vernietiging van het gaswinningsbesluit eisen.

Nette Kruzenga: ‘Staat moet veiligheid garanderen’

Uit een bericht van de NRC over de sommatie aan minister Kamp
‘(…) Het gaat om acht gedupeerden uit Oost-Groningen, voornamelijk boeren. Vijf van hen vrezen dat hun ontwrichte boerderijen in Noordbroek en Siddeburen bij een zware klap instorten. Ze eisen dat de gaswinning in Groningen wordt gestaakt zolang de Nederlandse Staat niet in staat is hun „recht op veiligheid middels fysieke maatregelen te garanderen”. Dat recht is verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en wordt volgens juridisch adviseur Nette Kruzenga door het ministerie van Economische Zaken „verzaakt”. Terwijl dit verdrag de staat juist verplicht om burgers te beschermen tegen veiligheidsrisico’s van gaswinning.
De acht gedupeerden wonen allemaal in het gebied waarheen de bevingen zich verplaatsen sinds de boorputten bij Loppersum stilliggen. (…)’

De juridisch adviseur van de gedupeerden, Nette Kruzenga, is lis van de politieke partij ‘Groningen Centraal!’. (In 2015 was zij lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen.) In maart 2015 heeft Kruzenga met Groningen Centraal! minister Kamp ook als eens gesommeerd de gaswinning stil te leggen.

Bronnen
NRC, 4 januari 2017: Groningers sommeren Staat om gaswinning (via Blendle)
Zie ook
RTV Noord, 11 maart 2015: Groningen Centraal! wil gaskraan dichtdraaien via rechtsgang
Foto boven: minister Kamp presenteert gaswinningsplan (foto: NAM)
Foto Kruzenga: still uit reportage RTL Nieuws

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.