Geen run op Investeringssubsidie Duurzame Energie

3 maart 2016 – Er is bepaald geen run op de nieuwe Investeringssubsidie Duurzame Energie, aldus Solar Magazine. Sinds januari is slechts 4 van de beschikbare 70 miljoen euro geclaimd.

Particulieren en zakelijke gebruikers kunnen sinds 1 januari een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Dit jaar is er 70 miljoen euro beschikbaar. Tussen 4 januari en 17 februari werden 1.208 aanvragen gedaan, voor in totaal iets meer dan 4 miljoen euro, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee is de subsidie een stuk minder populair dan de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die al in 6 weken ‘uitverkocht’ was, aldus Solar Magazine.

RVO over de ISDE
‘(…) De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.
De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.
De regeling is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?
Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?
In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die we vanaf 4 januari 2016 op deze site publiceren. (…)’

Bronnen
Solar Magazine, 2 maart 2016: Pas 4 van 70 miljoen euro geclaimd bij regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
RVO, 4 januari 2016: Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie
RVO over de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.