Gemeenten brengen energieverbruik eigen vastgoed in kaart

6 mei 2016De Energiebenchmark gemeentelijk vastgoed brengt het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen in kaart. Hierdoor moet het de gemeenten makkelijker worden gemaakt energie te besparen in bijvoorbeeld sportaccomodaties en de eigen huisvesting.

Met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelde BBN adviseurs de Benchmark gemeentelijk vastgoed.

Uit een bericht van RVO
‘(…) De Energiebenchmark is opgezet om gemeenten te ondersteunen en biedt inzicht in energieverbruik en besparingskansen. Zo kunnen deelnemende gemeenten hun duurzaamheidsbeleid toetsen en verantwoorden, strategisch sturen op duurzaamheid, vergelijkingen maken met andere gebouwen en andere gemeenten en leren van elkaar. (…)’

In de Benchmark gingen de gegevens van energieverbruik in 300 gemeentelijke gebouwen in 16 gemeenten, vooral gebouwen van sportclubs en gemeentelijke diensten. Er kwam uit dat het bouwjaar van een object niet direct invloed heeft op elektraverbruik, de benutting van sportaccommodaties slechts beperkt invloed heeft op het totale energieverbruik en dat zwembaden de grootste energieverbruikers zijn.

‘(…) Bij 87% van de gemeenten staat klimaat- en energiedoelstellingen in het beleid. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Veel gemeenten weten niet hoeveel energie hun gebouwen verbruiken. Als het verbruik goed is vastgelegd, kunnen gemeenten ook toetsen of energiedoelstellingen worden behaald.

Energiebenchmark maakt beleid zichtbaar
Ook gemeente Amsterdam leverde data aan. Jan de Boer, technisch coördinator Sporthallen Zuid van de gemeente Amsterdam: “Wij hebben net 50% energiebesparing gerealiseerd in Sporthallen Zuid, het grootste indoor sportcentrum in Nederland, met drie hallen in één gebouw. De Energiebenchmark is voor ons erg nuttig.
Eerst waren wij roepende in de woestijn; met de Energiebenchmark kunnen we zien èn intern en extern laten zien hoe goed we het doen en wat we nog kunnen verbeteren”. Ook andere deelnemers waaronder Zeist, Breda, Utrecht en Gouda zien dit als de belangrijkste reden om deel te nemen aan de benchmark.

Groot potentieel bij gemeenten
In 2020 moet Nederland 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, 20% minder energie verbruiken en 16% duurzame energie opwekken. Afspraken in het Energieakkoord houden onder andere in dat gemeenten jaarlijks 1,5% energie besparen.
Gemeenten hebben een belangrijke voorloperfunctie bij het behalen van deze doelstellingen en kunnen die doelstelling behalen door te besparen op de energierekening van hun eigen vastgoed. Juist bij bestaande gebouwen zijn er vaak quick wins mogelijk die snel een flinke besparing opleveren. Nederlandse gemeenten hebben gezamenlijk zo’n 42 miljoen m2 aan maatschappelijk vastgoed in beheer.

Kansen verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame sportaccommodaties (EDS). Vanaf mei worden voor wethouders en beleidsambtenaren en sportbestuurders door het hele land bijeenkomsten georganiseerd over energiebesparen en opwekken van duurzame energie. De Duurzaamheidstour: Energie(k) besparen in de sport! wordt georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, VNG, Kenniscentrum InfoMil, SWS en RVO.nl. (…)’

Bronnen
RVO, 4 mei 2016: Grip op energiereductie in gemeentelijk vastgoed
Infographic Benchmark gemeentelijk vastgoed

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.