Gemeenten naar Europese Commissie wegens kerncentrale Doel

Gemeenten naar Europese Commissie wegens kerncentrale Doel

19 augustus 2016De Nederlandse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen dienen een klacht in bij de Europese Commissie, omdat ze inspraak willen bij het verlengen van de levensduur van de kerncentrale in het Belgische Doel, net over de grens. Burgemeester Petter van Bergen op Zoom: ‘Het gaat om een grensoverschrijdend risico’.

De Belgische overheid heeft al besloten tot het langer openhouden (tot 2025) van de reactoren Doel 1 en Doel 2.
Uit een bericht van het Brabants Dagblad
‘(…) De drie gemeenten vinden dat België met hen had moeten overleggen over het verlengen van de levensduur van Doel 1 en 2, de oudste centrales van het complex. “Want er is sprake van een grensoverschrijdende impact en risico”, vindt Petter. (…) Op aandringen van de lokale politiek beloofde Petter eerder al alles uit de kast te halen als het om de Belgische centrale gaat: Bergen en buurgemeenten willen inspraak bij besluiten over Doel. Volgens Schoups Advocaten in Antwerpen, bij wie Petter advies inwon, maken juridische procedures weinig kans, maar is een klacht bij de Europese Commissie zinvol. (…)’

Uit een ander bericht van het Brabants Dagblad
‘(…) Door de reuring in West-Brabant is de veiligheid van de kerncentrales in Doel (in totaal zijn er vier) inmiddels ook door de Tweede Kamer besproken. Een meerderheid in die Kamer vindt dat mensen in de grensstreek beter moeten worden geïnformeerd bij incidenten. Inmiddels is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bezig aan een (eerder aangekondigd) onderzoek naar de informatie-uitwisseling tussen Nederland en België, meldt Petter. Hij en zijn collega’s uit Steenbergen en Tholen sturen hun klacht eind september officieel naar Brussel. Over de inhoud wordt nog overlegd met enkele Europarlementariërs, die niet met naam worden genoemd. Petter wil ook na het zomerreces een bijeenkomst beleggen met vertegenwoordigers van gemeenten uit de regio, provincies en de landelijke politiek, om de veiligheidsrisico’s van kerncentrales te bespreken. (…)’

Bronnen
Brabants Dagblad, 18 augustus 2016: Gemeenten klagen Doel aan bij EU (via Blendle)
Brabants Dagblad, 18 augustus 2016: Geen invloed bij Doel? Dan maar naar Brussel (via Blendle)
Omroep Brabant, 18 augustus 2016: Gemeenten voelen zich buitenspel gezet bij langer openblijven kerncentrale Doel
Foto Petter: still uit reportage Omroep Brabant
Foto kerncentrale: Electrabel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.