Gezocht: vijf Groningse dorpen of wijken die energieneutraal willen worden

Gezocht: vijf Groningse dorpen of wijken die energieneutraal willen worden

22 november 2016De provincie Groningen is op zoek naar vijf lokale initiatieven voor energiebesparing of duurzame opwekking. Door die te steunen wil de provincie vijf dorpen of wijken energieneutraal maken, zodat ze als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de provincie. 

Uit een bericht van de provincie Groningen
‘(…) Het energieneutraal maken van vijf dorpen of buurten is een van de ambities uit het programma Energietransitie. We willen als provincie graag aansluiten bij reeds bestaande initiatieven, van betrokken bewoners, bedrijven en gemeenten. Het is de bedoeling dat de vijf collectieven door ons verder worden begeleid bij hun projecten en dat de kennis en ervaring die we gezamenlijk opdoen, verder in onze provincie wordt verspreid. Op die manier hopen we meer energieneutrale dorpen of wijken in onze provincie te realiseren. (…)’

Uit het programma Energietransitie
‘(…) Gekoppeld aan lokale initiatieven helpen we vijf dorpen, kernen of wijken die energieneutraal willen worden. We doen dat door, samen met de gemeente Groningen, experts beschikbaar te stellen. Deze ‘Vliegende brigade’ wordt samengesteld uit medewerkers van de provincie en de gemeente. Ook andere stakeholders kunnen daarbij aansluiten. De Vliegende brigade gaat kennis delen, partijen bij elkaar brengen en projecten begeleiden. Investeringen van lokale initiatieven – bijvoorbeeld in smart grids en balancering op het net ‐ kunnen worden gefinancierd uit het revolverend Energiefonds.
Soms blijken wetten en regels nieuwe initiatieven in de weg te staan. Dan moeten de regels worden aangepast. Daarbij is experimenteerruimte nodig om te ontdekken welke oplossingen werken en welke niet. Via onze lobbyactiviteiten kunnen wij daar een positieve rol in spelen. Wij zullen waar nodig er bij het Rijk op aandringen voor onze regio, voor specifieke project of generieke belemmerende wetgeving aan te passen. (…)’

Om te inventariseren welke lokale duurzame energie-initiatieven er al zijn, en om vijf initiatieven te kiezen, organiseert de provincie volgende week maandag (28 november) een netwerkbijeenkomst in het provinciehuis.

De provincie Groningen wil in 2020 21 procent duurzame energie hebben, in 2035 60 procent en in 2050 volledig op hernieuwbare energie functioneren.

Bronnen
Provincie Groningen, 14 november 2016: Provincie zoekt vijf dorpen of wijken die energieneutraal willen worden
Provincie Groningen, zonder datum: Programma Energietransitie 2016 – 2019
Provincie Groningen, 16 maart 2016: Vol ambitie op weg naar transitie. Programma Energietransitie 2016-2019 (pdf)

Foto: Provincie Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.