Glastuinbouw vraagt meer hulp bij inzet aardwarmte

csm_Werkbezoek_bij_Harting_Holland_150708_HR_20c14820819 juli 2015 – De hoge investeringen voor aardwarmte en de risico’s bij het boren vragen een aangepast stimuleringsbeleid. Want met aardwarmte is het gasverbruik fors te verminderen.

Gisteren was de SER Borgingscommissie op werkbezoek bij de glastuinbouwsector. Bij de bedrijven Harting Holland en Kwekerij Arcadia in De Lier kreeg de commissie te zien wat de innovaties zijn rond het energiegebruik. Kwekerij Arcadia liet zien dat ‘Het Nieuwe Telen’ zorgt voor grote energiebesparingen. Bij Harting Holland werd in 2014 een succesvolle aardwarmteboring uitgevoerd. Sindsdien worden de kassen verwarmd door middel van aardwarmte, wat een besparing op aardgas oplevert van 14 tot 15 kuub per m2 per jaar.
Maar voor het stimuleren van het gebruik van aardgas zou nu het beleid inmiddels wel aangepast moeten worden.

Uit een persbericht van LTO Glaskracht
‘(…) “Bij de ondernemers is vaak onvoldoende eigen vermogen aanwezig om investeringen tussen de 10 en 20 miljoen euro te doen. Het is daarom van belang dat de voorwaarden van de huidige beschikbare subsidies anders worden ingevuld”, aldus Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, die ook aanwezig was bij dit bezoek. “Daarnaast kunnen de diverse grote risico’s, die gepaard gaan met een boring naar aardwarmte, onder de huidige omstandigheden onvoldoende worden afgedekt. LTO Glaskracht Nederland onderzoekt momenteel samen met andere partijen de mogelijkheden van een waarborgfonds, speciaal voor de kostbare exploitatiefase waarin het bedrijfsleven en de overheid samen in participeren.” (…) “Nu de gaskraan in Groningen geknepen moet worden en we ook niet afhankelijk willen zijn van Rusland voor ons gas is aardwarmte een uitstekende kans om gasverbruik echt te verminderen”, benadrukte Van Ruiten. (…)’

LTO Glaskracht bepleit meer flexibiliteit in de toepassing van innovatieregelingen voor het stimuleren van Het Nieuwe Telen. “Volg voor innovatiesubsidies het doel van de regeling en niet altijd de letter van wet”.

Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord, over de bezochte bedrijven: “Zij zijn continu bezig om hun energiebeheer verder te verduurzamen en weten hiermee hun concurrentiepositie verder te versterken. Deze voorbeelden laten zien dat met innovatief ondernemerschap de economische bedrijfsbelangen hand in hand kunnen gaan met bredere maatschappelijke belangen.”

LTO Glaskracht wees er al eerder op dat het gasverbruik in de glastuinbouw drastisch is te verlagen door de inzet van geothermie (aardwarmte) en door gebruik te maken van restwarmte.

Bronnen
Persbericht LTO Glaskracht, 8 juli 2015: LTO Glaskracht Nederland vraagt om passend stimuleringskader voor aardwarmte
LTO Glaskracht, 25 juni 2015: Gasverbruik glastuinbouw drastisch te verlagen met restwarmte en geothermie (alleen voor leden)
Foto: LTO Glaskracht, Dirk Hol

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.