Glastuinbouw: ‘We kunnen jaarlijks 1 miljard kuub gas extra besparen’

17 mei 2017Glastuinbouwers kunnen samen jaarlijks 1 miljard kubieke meter gas extra besparen, oftewel ‘5 procent van de Groningse gasproductie’, aldus LTO Glaskrachtdirecteur Nico van Ruiten. De glastuinbouw is al goed op weg; de sector behaalde het klimaatdoel voor 2020 al, aldus de Universiteit Wageningen.

Samen met Milieudefensie en de Natuur & Milieufederatie Groningen en Zuid-Holland stelde LTO Glaskracht zichzelf een scherp klimaatdoel, namelijk per jaar 1 miljard kuub gas extra besparen. Dat zou betekenen dat de sector eerder dan 2050 klimaatneutraal is, aldus Groenten en Fruit.

Uit een bericht van LTO Glaskracht in Groenten en Fruit
‘(…) Jaarlijks stroomt ruim 3 miljard kubieke meter Gronings gas naar het Westland en andere glastuinbouwgebieden. Door fors minder gas te gebruiken in de glastuinbouw kunnen het Westland en andere glastuinbouwgebieden Groningen helpen én hun eigen toekomst veilig stellen. (…)
De voorbije jaren hebben de tuinders het gasverbruik met 1 miljard kubieke meter per jaar verminderd. Kassen kunnen energie leveren in plaats van gebruiken. Al tientallen kassen worden zo op een duurzame manier verwarmd. Aardwarmte, ofwel geothermie, kan in een volledig klimaatneutrale glastuinbouw de helft van de warmtevraag leveren.
De overstap op dit systeem vergt een investering. Maar geothermie is in hoog tempo een kosteneffectieve bron van duurzame energie aan het worden, die zich in zeven à tien jaar terugverdient. Geothermie is nog vrij onbekend, maar nu al met windenergie één van de goedkoopste duurzame opties in Nederland. Groot voordeel is dat aardwarmte een vaste prijs heeft, terwijl gasprijzen flink kunnen fluctueren. Dit maakt langetermijninvesteringen beter te overzien.
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan de sector 1 miljard kubieke meter gas per jaar extra besparen. Dat is 5% van de Groningse gasproductie. Daar is dan wel een combinatie van verplichting en subsidie van het Rijk voor nodig, stelt het Planbureau. Wij roepen de overheid en de sector op om werk te maken van de toekomst van de glastuinbouw. Op een eerlijke manier. Door vooral kleinere of minder draagkrachtige tuinders te helpen bij het realiseren van warmtenetten en geothermische bronnen. En door bestaande subsidie, garantie- en onderzoeksprogramma’s voort te zetten om er voor te zorgen dat ook de innovatie doorgaat. (…)’

De glastuinders haalden hun klimaatdoel voor 2020 al, aldus de Universiteit Wageningen in de Gelderlander. Ze hebben hun CO2-uitstoot tussen 2010 en 2014 met 30 procent verlaagd.

Uit een bericht van de Gelderlander
‘(…) De Nederlandse glastuinbouw heeft zijn CO2-uitstoot tussen 2010 en 2014 met 30 procent verlaagd. Dat is deels gevolg van het feit dat het areaal kassen is gekrompen. Per vierkante meter kas wordt 7 procent minder energie verbruikt voor verwarming en verlichting, terwijl de opbrengst in die periode juist met 8 procent toenam. (…) Het gebruik van duurzame energie (zoals aardwarmte en zonnewarmte) in de glastuinbouw is ondertussen met 80 procent gestegen. (…)’

Bronnen
De Gelderlander, 16 mei 2017: Nieuwe telen bespaart energie (via Blendle)
Groente en fruit, 15 mei 2017: Glaskracht legt scherpe CO2-doelstelling neer
Groente en fruit, 13 mei 2017: Tuinders helpen Groningen te redden

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.