Greenpeace steunt actie tegen Windpark Fryslân niet

25 november 2016Greenpeace steunt de juridische actie van negen organisaties tegen Windpark Fryslân niet. Het windpark in het IJsselmeer kan volgens Greenpeace niet gemist worden.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) De milieuorganisatie stelt dat er simpelweg niet de luxe is om teveel locaties te sluiten, omdat anders ambities voor hernieuwbare energie niet gehaald worden. ,,Snelle actie om van fossiele energie af te komen is broodnodig”, zegt campagneleider Joris Wijnhoven. ,,In ons geval betekent dat veel windmolens bouwen: op zee, op land en in het IJsselmeer. We kunnen ons simpelweg niet de luxe permitteren om al te veel locaties uit te sluiten. In dat licht bezien is de gang naar de rechter van enkele natuurorganisaties ook onverstandig.” (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Milieuorganisatie Greenpeace vindt het “moeilijk te verteren” dat behalve bewoners nu ook natuurorganisaties in verzet komen. “Al is het maar omdat de natuur ook ernstig wordt bedreigd door klimaatverandering”, zegt campagneleider Joris Wijnhoven. Grotere windparken stuiten volgens Wijnhoven doorgaans op meer weerstand, maar zijn onontbeerlijk om de ambities te halen die in het Energieakkoord zijn afgesproken.
Daarin staat dat in 2020 in Nederland 6000 megawatt aan windenergie moet staan. Op dit moment staat de teller op 3210 megawatt; iets meer dan de helft dus. “Als dit park er niet komt, lopen we nog eens 320 megawatt mis”, zegt Wijnhoven.
Nu al is duidelijk dat het uiteindelijke doel waarschijnlijk niet op tijd wordt gehaald, constateerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland begin dit jaar. Dat merken ook de provincies, die ieder een eigen bijdrage moeten leveren. De ene provincie ligt veel meer op koers met het plaatsen van windmolens dan de andere. Zo heeft Zeeland 92 procent van haar doel gehaald, terwijl in Drenthe de teller pas op 8 procent staat. In Friesland is tot dusver ruim 37 procent gehaald.

Bronnen
Leeuwarder Courant, 24 november 2016: Greenpeace: gang naar rechter om windmolens onverstandig
NOS, 24 november 2016: Natuurbeschermers en watersporters tegen windpark in IJsselmeer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.