‘Groene deel regeerakkoord kan vandaag al geschreven worden’

13 april 2017‘Welke partijen er ook gaan regeren, het te voeren beleid om de opwarming van de aarde in toom te houden, is zo duidelijk dat het groene deel van het regeerakkoord vandaag al geschreven kan worden.’  Vandaag staat in De Limburger een aantrekkelijk nuchtere opiniebijdrage over de formatie. Nuchter én optimistisch.

Het stuk is van de Limburger Michel Jehae, een communicatieadviseur. Jehae stelt dat na ‘Parijs’ de grote keuzes rond het klimaat in de komende vier jaar gemaakt moeten worden. En daarbij is er volgens hem helemaal niet zoveel te kiezen.
Uit de opiniebijdrage in De Limburger
‘(…) De nu vertrekkende regering van VVD en PvdA heeft een flink aantal maatregelen genomen om dat doel [van ‘Parijs’] te bereiken, maar de echte grote keuzes moeten de komende vier jaar worden gemaakt. En het is overduidelijk wat die keuzes moeten zijn, leert lezing van de adviezen van onder meer VNO/NCW, De Nederlandse Bank, de oud-ministers Terlouw en Nijpels, het Planbureau voor de Leefomgeving en de jongerenafdelingen van nagenoeg alle politieke partijen.
Werkgeversorganisatie VNO/NCW pleit er voor om jaarlijks zeven miljard euro te investeren in duurzame energie. Niet alleen in de komende regeerperiode, maar 30 jaar lang.

Energieakkoord aanscherpen
De Nederlandse Bank (DNB) is pleitbezorger van een aangescherpt energieakkoord. In het nu nog geldende akkoord hebben 40 organisaties afspraken gemaakt over energiebesparing en op te wekken schone energie tot 2023. Die afspraken zijn echter absoluut onvoldoende om de doelen van Parijs te realiseren. Zonder aangescherpt energieakkoord, leidt Nederland ook een enorme economische schade. De Nederlandse Bank vreest een koolstofzeepbel: een enorme waardedaling van bedrijven die niet op tijd overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie.

Geen subsidie op bijstook biomassa, sluiten kolencentrales
Onvermijdelijke keuze voor het nieuwe kabinet is dan ook stoppen met de drie miljard subsidie op het bijstoken van biomassa, en het sluiten van de vijf resterende kolencentrales.

De jongerenafdelingen van nagenoeg alle politieke partijen zeggen min of meer hetzelfde. Op initiatief van oud-minister Jan Terlouw hielden zij vlak voor de verkiezingen een concreet pleidooi dat er toe moet leiden dat Nederland koploper wordt als het gaat om duurzaamheid.

Vervuiler betaalt
Het principe de vervuiler betaalt zou een uitgangspunt van het kabinetsbeleid moeten zijn. Nu vervuilen veel bedrijven water, bodem en lucht en het schoonmaken daarvan betaalt de overheid (en dus wij als burgers) uit de belastingen. Dat moet stoppen, vinden de jongerenafdelingen.
Met de vervuiler betaalt creëer je een gelijk speelveld voor de industrie en schep je voorwaarden voor succesvolle innovatie om de productie schoner te maken. Je moet ambitie tonen, zei de voorzitter van de Jonge VVD-leden, de JOVD, in De Wereld Draait Door.

Drastische ingrepen onvermijdelijk
En dan is er nog het Planbureau voor de Leefomgeving, een van de belangrijkste adviesorganen van de regering. Dat vraagt om drastische en beslissende keuzes. Volgens het Planbureau zijn drastische ingrepen in onder meer de landbouw en veeteelt onvermijdelijk. De landbouw levert een grote bijdrage aan de klimaatverandering. De internationale veeteelt levert volgens sommigen zelfs meer broeikasgassen op dan alle auto’s, motoren, schepen en vliegtuigen ter wereld bij elkaar.

Regeringscombinatie maakt niet uit
Dus, of het nu VVD-CDA-D66-CU wordt, of VVD-CDA-D66-GL of misschien wel een heel andere regering, de paragraaf in het regeerakkoord over de aanpak van de klimaatcrisis ligt al nagenoeg klaar. Centraal daarin staan het Energieakkoord 2.0, met daarin investeringen in energiebesparing en duurzame energie, en met uitbreiding naar de industrie en de landbouw. (…)’

Bronnen
De Limburger, opiniebijdrage, 13 april 2017: Klimaatakkoord ligt al klaar
Foto: still uit NOS-journaal

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.