Groningers met aardbevingsschade vaker ziek

Groningers met aardbevingsschade vaker ziek

30 april 2016 – Groningers met meervoudige schade door gaswinning hebben vaker te maken met specifieke gezondheidsklachten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen
‘(…) Groningers zijn bijzonder trots op en tevreden over de plek waar ze wonen, of dat nu in het aardbevingsgebied is of daarbuiten. Gaswinning heeft geen gevolgen voor de algemene gezondheid. Maar Groningers met meervoudige schade door gaswinning hebben wél vaker te maken met specifieke gezondheidsklachten. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies uit de eerste vragenlijst van Gronings Perspectief, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Schermafdruk 2016-04-30 12.07.10Groningers die één keer schade hebben gehad, ervaren net zo veel klachten als Groningers zonder schade. Mensen die meervoudig schade ondervonden, hebben echter vaker last van slapeloosheid, irritatie, concentratieproblemen en specifieke lichamelijke klachten. Onderzoeksleiders prof. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe adviseren om de gezondheid en weerbaarheid van gedupeerde Groningers langs meerdere sporen te verbeteren en te versterken.

Groningers zijn trots op en tevreden over de plek waar ze wonen. De prachtige natuur, de rust en de woonkwaliteit maken dat men zich Groninger voelt en verbonden is met buurtgenoten. Daarnaast noemen mensen de goede voorzieningen en cultureel erfgoed als waardevolle elementen. De tevredenheid is even hoog binnen het gaswinningsgebied als daarbuiten.

De algemene zelfgerapporteerde gezondheid van Groningers lijdt niet onder de gaswinning. De gezondheid in het gaswinningsgebied is even goed als daarbuiten.

Vaker schade vaker klachten
Maar Groningers die vaker schade hadden, kampen wel vaker met specifieke gezondheidsklachten dan Groningers zonder schade. Ongeveer anderhalf keer zoveel van hen hebben regelmatig last van slapeloosheid, prikkelbaarheid of irritatie. Ook zijn er meer klachten over geheugen- of concentratieproblemen en moeheid. Buik- of maagklachten, spier- of gewrichtsklachten, hoofdpijn en hartkloppingen komen ook vaker voor onder deze groep mensen. Meervoudige schade heeft ook invloed op de geestelijke gezondheid. Anderhalf keer zo veel mensen in deze groep heeft regelmatig last van negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid of een gebrek aan controle over hun leven. De groep Groningers met meervoudige schade voelt zich bovendien beduidend minder veilig.

‘Zorg voor mensen moet voorop staan’
Prof. Tom Postmes: ‘Deze mensen zijn geen klagers. Hun klachten moet je serieus nemen. De zorg voor de mensen in dit gebied moet voorop staan, met name bij mensen die voor de zoveelste keer schade krijgen. Wat je kunt doen is deze mensen ontzorgen tijdens de schadeafhandeling. Ook kan je medische zorg zo toegankelijk mogelijk maken; drempels verlagen, zowel financieel als in papieren procedures. Je kunt risico’s op meer schade verkleinen, het gevoel van veiligheid vergroten. Het is ook heel belangrijk om verder te onderzoeken welk vangnet er is in de sociale omgeving, want deze mensen gaan niet zo snel naar de huisarts. Ik adviseer om dit langs meerdere sporen aan te pakken. Dat kan de gezondheidsklachten verkleinen en de weerbaarheid vergroten.’

Rapportage onderzoek
De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. De eerste resultaten werden vandaag gepresenteerd in een kort tussenrapport. In augustus publiceren de onderzoekers een uitgebreid wetenschappelijk rapport. Het onderzoek loopt tot eind 2017. (…)’

160430-GezKlachtenGron

Huisartsen bevestigen conclusies van het onderzoek
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) Huisartsen bevestigen de conclusies uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit naar de gezondheid van mensen in het aardbevingsgebied. Huisarts Ryanne Addink in Middelstum herkent de symptomen die genoemd worden bij haar patiënten. ‘Slapeloosheid, spanningen en mensen piekeren veel’, merkt Addink op. (…) Addink herkent de problemen. Ze heeft tientallen patiënten die gezondheidsklachten hebben door aardbevingen. ‘Vooral onzekerheid over afwikkelingen van de schades zorgt bij veel mensen voor stress’, besluit Addink. (…)’

160430-GezKlachtenGron3

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Wolter Winkel uit Leermens, gemeente Loppersum, kan erover meepraten. Hij is blij dat er nu eindelijk officieel bevestiging is vanuit een overheidsonderzoek  dat de bevingen wel degelijk invloed hebben op de gezondheid. “Mensen geloven je niet. Ze denken dat je je aanstelt als je zegt dat je last hebt van stress en hartkloppingen.” Winkel moest bijna twee jaar geleden het dorpshuis waarin hij woonde verlaten wegens instortingsgevaar. Sindsdien is de termijn waarop hij terug kon keren iedere keer met een half jaar verlengd. “De onrust maakt mij onzeker, ik slaap slecht, heb hartkloppingen en ik ben doodmoe. Ook al zit ik tijdelijk in een prima woning, het is mijn huis niet en het steeds niet weten waar ik aan toe ben vreet aan me. Vorig jaar ben ik met hartproblemen per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Gewoon stress.” (…)’

Bronnen
Rijksuniversiteit Groningen, 29 april 2016: Vaker gezondheidsklachten voor Groningers met meervoudige aardbevingsschade. Gronings Perspectief onderzoekt gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief
Tussenrapport: Gronings Perspectief #1
Website Gronings Perspectief
RTV Noord, 29 april 2016: Huisarts bevestigt conclusies onderzoek naar gezondheid Groningers in aardbevingsgebied
NOS, 29 april 2016: Groningse aardbevingen leiden ook tot gezondheidsklachten

Kaart aardbevingsgebied Google/KNMI
Foto huisarts Ryanne Addink: screenshot RTV Noord

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.