Groningse gedupeerden eisen samen met milieuorganisaties vernietiging van het gasbesluit

13 september 2016 – De Groninger Bodem Beweging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben de rechter gevraagd het gasbesluit van minister Kamp te vernietigen.

Uit een gezamenlijk persbericht
‘(…) Volgens de organisaties is het gasbesluit in strijd met de wet, omdat niet de veiligheid van Groningers leidend is geweest in het besluit, maar de leveringszekerheid. Ook wordt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet opgevolgd en staat Kamp toe dat de NAM meer gas wint dan veilig wordt geacht.

‘De maat is vol’
Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging: “Voor ons is de maat echt vol. We zijn leugens en uitsteltactieken van de NAM zat. In april dit jaar beweerde de NAM nog dat er maar 100 huizen versterkt hoeven te worden, vorige week bleken dat er al 1450 te zijn. Dat zijn alle huizen die in deze lichting werden geïnspecteerd! En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Er wachten nog 22.000 huizen op inspectie. Minister Kamp zou de NAM aan banden moeten leggen, maar in plaats daarvan sluit hij een deal met ze zodat ze de komende vijf jaar op volle kracht door kunnen blijven pompen, en de aardbevingen gewoon doorgaan.”

Gasbesluit
Op 30 september dit jaar besloot minister Kamp dat de NAM bij koude winters de komende vijf jaar jaarlijks maximaal 31,5 miljard kubieke meters gas mag winnen uit het Groningenveld. Alleen bij warmere winters houdt Kamp de NAM aan het door SodM gestelde maximum van 24 miljard kubieke meter en ook dan is er nog een marge van 1,5 miljard kubieke meter extra. Hiermee voldoet het winningsbesluit niet aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen, aldus de organisaties. SodM adviseerde immers de gaswinning te beperken tot maximaal 24 miljard kubieke meter en fluctuaties over het jaar zo mogelijk te vermijden.

‘Huidige aardbevingsniveau is niet acceptabel’
De organisaties wijzen er verder op dat de minister onmogelijk een goede afweging heeft kunnen maken tussen enerzijds de veiligheid van Groningers en anderzijds de leveringszekerheid, omdat de seismische risico’s van lagere productiescenario’s, zoals bijvoorbeeld de in 2013 door SodM genoemde 12 miljard kubieke meter, niet zijn doorgerekend. Dick Kleijer, woordvoerder GBB: “De minister neemt als uitgangspunt dat het huidige aardbevingsniveau acceptabel is. Dat is het niet! Al honderdduizend Groningers hebben schades en voelen zich onveilig in hun eigen huis. En nu hebben we het bewijs dat de Groningers zich niet alleen onveilig voelen, maar ook daadwerkelijk onveilig zijn bij een zware aardbeving. Hans Alders komt eigenlijk tot de conclusie dat de gehele provincie maar in de stutten moet. Hier moet een einde aan komen, de gaswinning moet zo snel mogelijk stoppen.”

Deltaplan voor gasgebruik huishouddens
De organisaties wijzen er in hun beroep ook op dat het leveringszekerheidsniveau geen ‘onbetwistbaar feit’ is, zoals Kamp stelt. Zo zouden met grootverbruikers van gas, zoals kassen of gascentrales, afspraken gemaakt kunnen worden voor een tijdelijk stop op gasgebruik op zeer koude dagen en kan het gasgebruik in huishoudens omlaag. Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Het meeste Groningse gas wordt gebruikt om onze huizen te verwarmen. Als minister Kamp vandaag nog zou beginnen met het uitvoeren van een deltaplan om alle huizen te isoleren en te voorzien van duurzame energie, dan kan de gaskraan snel flink verder dicht”.

Schade
“Hoe prettig woon je in een gebied als je telkens weer schade hebt aan je huis, je bezit? Ondertussen worden oude kerken, soms uit 1200, en andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen onherstelbaar beschadigd en dreigen karakteristieke panden te verdwijnen. Door bodemdaling wordt de waterhuishouding tot ver buiten het gasveld verstoord, waardoor natuur- en weidevogelgebieden worden aangetast. Tegen de tijd dat de NAM klaar is, is er van het gebied weinig meer over”, aldus Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. (…)’

 

Bronnen
GBB, 13 februari 2016: Groningse en milieuorganisaties eisen vernietiging gasbesluit
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.