Groot onderzoek naar energiegedrag van start

Groot onderzoek naar energiegedrag van start

24 juni 2016Energysense, een grootscheeps onderzoek naar energiegedrag, is van start gegaan. Het is een vijf jaar durend onderzoek onder 10.000 energiegebruikers, geïnitieerd door de Energy Academy Europe (EAE) en uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen trekken op dit moment door het land om deelnemers te werven. Deelnemers moeten bereid zijn via een ‘slimme meter’ inzage te geven in het energieverbruik.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) De meeste onderzoeken rond de overgang naar een duurzaam energiesysteem richten zich op de technologische aspecten van die transitie. Energysense richt zich op de psychologie achter het dagelijks gebruik van stroom, gas of andere energiebronnen.
Het moet onder meer informatie verschaffen over de mate waarin huishoudens bereid zijn zich aan te passen aan een groene energievoorziening. Doordat zon en wind een belangrijke rol gaan spelen in de productie van elektriciteit is die stroom niet altijd in gelijke mate beschikbaar. De consument zal zich daar aan moeten aanpassen, bijvoorbeeld door ’s nachts de wasmachine te laten draaien. Het onderzoek moet ook duidelijk maken voor welke energiebronnen maatschappelijk draagvlak bestaat.
Projectleider Anne Beaulieu: „Maar ook bedrijven kunnen aanhaken. Als zij nieuwe producten of diensten hebben ontwikkeld, kunnen ze via Energysense onderzoeken hoe die bij de consumenten worden ontvangen.” (…)’

Het onderzoek duurt vooralsnog minstens vijf jaar, maar het is de bedoeling dat het een permanent project wordt.

Uit een bericht van de Rijksuniversiteit Groningen
‘(…) De huishoudens vormen als het ware een ‘levend laboratorium’ (living lab), waarin producenten ook kunnen onderzoeken hoe consumenten nieuwe energietechnieken voor in huis ervaren. Het is de eerste keer dat er op zo’n grootschalige wijze onderzoek gedaan naar energiegebruik van huishoudens. In de Energy Academy Europe werken RUG, Hanzehogeschool Groningen en Energy Valley samen op het gebied van energie. (…)’

Uit een toelichting van de Energy Academy Europe
‘(…) Energysense is a ‘living lab’ of the transition and it is relevant for Europe-wide issues. The EAE is linking Energysense to ongoing international projects that have a similar focus in order to ensure relevance, international visibility and comparability of data. The project directly addresses important questions from the European Commission’s Strategic Energy Technology Plan on energy consumption behaviour and behavioural change. We are fostering an innovation infrastructure, and through it, we are connecting the private sector, society, and outstanding institutions of higher education and research. This enables our business partners to develop and test new energy-related products and services.
Co-creation has been a principle of the project since its early stages: members from around 80 households were asked about what kind of interaction and feedback they would like to receive. We are building engagement around the topic of energy transition: participants are producing behavioural data, getting insights into their energy use and interacting with new technologies. Given this unique setting, Energysense will establish new instruments and measurements for energy research. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 24 juni 2016: Energysense is los (via Blendle)
Rijksuniversiteit Groningen, Outline, april 2013: Energysense
European Academy Europe, Energysense
Foto: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.