‘Haal Staatstoezicht op de Mijnen weg bij EZ’

8 juli 2016Bij het debat van de Tweede Kamer over de Mijnbouwwet en de gaswinning werd ook voorgesteld het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bij het ministerie van Economische Zaken weg te halen. Bij bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Milieu zou het SodM onafhankelijker kunnen functioneren.

De verhuizing werd bepleit door D66, CDA en ChristenUnie. Ze kregen onvoldoende steun van de andere partijen. En al helemaal geen steun van minister Kamp. Er verandert dus niets.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) „SodM kan heel goed onafhankelijk worden van het ministerie waar het beleid voor de gaswinning wordt gemaakt. Dus moeten we het onderbrengen bij een ander ministerie”, vindt Van Veldhoven (D66).
Ook het CDA wil dat het Staatstoezicht verkast van Kamp naar Schultz. Kamerlid Agnes Mulder van die partij richtte haar pijlen ook op het onderzoek dat de NAM zelf doet voor de gaswinning. Want hoe betrouwbaar is dat eigenlijk? „De NAM komt iets te gemakkelijk weg met het ondeugdelijke meet- en regelprotocol. Dit sleept al jaren.”
Kamp peinst er niet over SodM af te staan. Volgens hem is dat ook helemaal niet nodig. „Nog nooit is er op enigerlei wijze op het Staatstoezicht druk uitgeoefend waardoor zij hun werk niet goed kunnen doen. Door SodM weg te halen, lossen we echt niets op.” (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 7 juli 2016: ‘Staatstoezicht weg bij minister Kamp’ (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.