‘Hak de knoop nu eens door met besluit over CO2-opslag’

1 juni 2016 – Promovendus Sander van Egmond analyseerde het maatschappelijk debat rondom CO2-opslag en concludeert dat er nu maar eens knopen moeten worden doorgehakt.

Vrijdag 3 juni a.s. vindt de promotie plaats.

Uit een persbericht van de Rijksuniversiteit Utrecht
‘(…) Er zijn onder de Nederlandse bevolking geen grote groepen uitgesproken voorstanders of tegenstanders voor het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS). Het wordt gezien als onvermijdelijk, en is daarom ook als zodanig vastgelegd in het energieakkoord dat is gesloten tussen werkgevers, werknemers, milieuorganisaties en de overheid.
Toch ontbreekt de urgentie om vaart te maken met de implementatie van CCS. Voorstanders van stevig klimaatbeleid verkiezen vaak andere opties, terwijl groepen die baat zouden hebben bij de CCS-technologie, minder ambitieus zijn in het temperen van de klimaatverandering.

160601SanderVanEgmon
Promovendus Sander van Egmond: Knopen doorhakken

Welke ketens te ontwikkelen
Van Egmond analyseerde verschillende voor- en tegenargumenten. Hij liet zien dat met name de staal- en cementindustrie, raffinaderijen en afvalverbrandingsinstallaties baat hebben bij CCS. Ook de combinatie van CO2-afvang en biomassa om negatieve CO2-uitstoot te realiseren geniet een groot draagvlak, schrijft Van Egmond. Vanuit financieel oogpunt is het tevens interessant om CO2 te gebruiken voor oliewinning, maar dit kan controverse oproepen. Doordat CCS in het debat bijna altijd gerelateerd wordt aan kolencentrales, staat de introductie van deze toepassingen stil. Met deze resultaten kunnen beleidsmakers beter besluiten welke CCS-ketens te ontwikkelen en welke niet juist niet.
Het is kortom tijd om knopen door te hakken in de implementatie van afvang en opslag van CO2.

Debat
Aansluitend aan de ceremonie (op 3 juni van 12.45 tot 13.30 u) vindt er een socratisch debat plaats onder leiding van Jan Vos en Lucia van Geuns (TNO) met onder andere Urgenda, Uniper (voorheen E.on), Shell, Greenpeace, Tata Steel en velen anderen. . Meer informatie over het debat vind je op www.co2-cato.org (…)’

CCS multitool of meerkoppige draak?

Schermafdruk 2016-06-01 11.43.55

Uit een bericht van CATO
‘(…) In het kader van de energiedialoog van minister Kamp en naar aanleiding van de promotie van Sander van Egmond nodig ik u uit voor het debat “CCS: multi-tool of meerkoppige draak” dat wordt gehouden op vrijdag 3 juni 2016 van 15:00 – 18:00 uur te Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht. Het debat wordt voorgezeten door Jan Vos (Tweede Kamerlid voor de PvdA) en Lucia van Geuns (TNO).

Nu het klimaatakkoord van Paris is ondertekend, is besef voor de noodzaak voor CO2reductiemaatregelen groter dan ooit en met het energieakkoord hebben veertig Nederlandse bedrijven en milieuorganisaties gezamenlijk geconstateerd dat CO2 afvang en opslag (CCS) onvermijdelijk is om de klimaatverandering te stoppen. De implementatie van CCS gaat desondanks traag, terwijl CCS in de elektriciteitssector een significante rol kan spelen totdat de kolen en gas centrales zijn vervangen door duurzame energie-opwekkers. Voor de CO2-intensieve industrie, zoals de staal- en cement industrie, raffinaderijen en afvalverbrandingsinstallaties, zijn vooralsnog geen duurzame alternatieven voor handen en is CCS noodzakelijk om CO2 reductie te realiseren. Verder geeft de combinatie van CCS en biomassa de mogelijkheid tot negatieve emissies, die misschien nodig zullen zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Daarom nodigen we u uit voor dit debat, waarin we samen met u proberen te definiëren onder welke voorwaarden welke vormen van CCS maatschappelijk gewenst zijn, en welke vormen van CCS ongewenst zijn. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50, meldt u daarom snel aan. Meer informatie over de energiedialoog kunt u vinden op www.mijnenergie2050.nl. Als opwarmer voor de bijeenkomst kunt u het essay downloaden dat Sander van Egmond geschreven heeft naar aanleiding van zijn proefschrift.

Jan Hopman, Directeur CATO

Programma
15:00 Ontvangst
15:30 Socratisch debat  met een inleiding over de energiedialoog
17:15 Receptie om na te praten (…)’

Bronnen
Rijksuniversiteit Utrecht: Knopen doorhakken in besluitvorming CO₂-opslag
CATO: Socratisch debat CCS: multi-tool of meerkoppige draak
Foto boven: de indertijd beoogde opslagfaciliteit in Barendrecht (foto FluxEnergie/© Wil de Jonge)
Foto Van Egmond: twitter
Illustratie debat: CATO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.