Helft van alle energie voor de industrie gaat naar de chemie

12 april 2017 – Grofweg de helft van de energiebehoefte van de Nederlandse industrie en 20% van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de chemische industrie, en ook de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie zijn op dit moment fossiel (olie en gas). Dat meldde minister Kamp gisteren aan de Tweede Kamer in het kader van de energieafspraken met deze industrie.

Minister Kamp benadrukt in zijn brief aan de Kamer enerzijds het belang van de chemie voor de Nederlandse economie en het belang van chemische producten voor de hele samenleving, anderzijds de ‘grote verduurzamingsopgave’ voor de chemische industrie.
Kamp: ‘Grofweg de helft van de energiebehoefte van de Nederlandse industrie en 20% van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de chemische industrie, en ook de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie zijn op dit moment fossiel (olie en gas). Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te realiseren is een trendbreuk nodig, die een langjarig commitment zal vergen van zowel overheid als bedrijfsleven. Hierbij is niet alleen R&D belangrijk, om daadwerkelijk impact te realiseren is met name de implementatie van ‘doorbraaktechnologieën’ nodig. Daarnaast zijn concrete en grootschalige investeringen in nieuwe productieprocessen, energie-efficiency, duurzame energie en infrastructuur nodig. Dit moet gebeuren in combinatie met een overstap naar biobased grondstoffen en een circulaire economie.’

Minister Kamp is optimistisch, ondanks dat de opgave zeer fors is.

In ruim dertig jaar naar klimaatneutraal
Minister Kamp bericht de Kamer dat de overheid samen met de chemische industrie nu bezig is ‘een pad tot 2050 te ontwikkelen met afspraken om tot een klimaatneutrale chemie te komen’.
Daarin spelen de bestaande energieakkoorddoelen energiebesparing een grote rol (Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE)- en Meerjaren Afspraken 3 (MJA3)-convenanten) en de afspraken over extra energiebesparing.

Uit de opsomming van initiatieven:

 • Biomassa of afval als grondstof
  Verschillende chemiebedrijven maken plannen voor grootschalige inzet van biomassa of afval.
 • Grondstoffenakkoord
  Op 24 januari 2017 is een grondstoffenakkoord gesloten (hergebruik grondstoffen, biomassa, recycling kunststoffen).
 • Transitieagenda Circulaire Economie
  Branchevereniging VNCI en bedrijven als AkzoNobel, ICL en CORBION werken het uit.
 • Innovatie
  Topsector Chemie bevordert meer aandacht voor de transitie (nieuwe materialen, procestechnologie, nanotechnologie, biomassa als grondstof).
 • Elektrificatie chemische industrie
  Alle kennisinstellingen roepen op tot investeringen in kenniswederopbouw van de elektrochemie en deze oproep wordt breed gedeeld door het bedrijfsleven. Verkennen mogelijkheid publiek-privaat samenwerkingsinitiatief.
 • Meer aandacht voor rol mkb
  Meer dan honderd mkb’ers willen meedoen aan innovatieprojecten rond materialen en biobased.

Minister Kamp noemt de transitie-opgave voor de chemie ‘fors’, maar is optimistisch over de kans van slagen. Hij zal zijn opvolger aanraden op de ingeslagen weg door te gaan.

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 11 april 2017: Kamerbrief over rondetafel chemie 13 februari 2017 (pdf, 6 pagina’s)
Illustratie: VNCI

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.