Hernieuwbare energie raakt steeds meer ingeburgerd

3 juli 2015 – Hernieuwbare energie raakt in Nederland steeds meer ingeburgerd. Dit blijkt uit de Rapportage hernieuwbare energie 2014 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

Bericht van RVO.nl
In 2014 is vooral een grote toename te zien in het aantal zonnestroom-projecten.
De panelen komen niet alleen op daken van huizen en gebouwen, er verrijzen ook steeds meer grote zonneparken op de grond. Ondernemers nemen duurzame en innovatieve initiatieven. Zo bouwen steeds meer agrariërs een mestvergistingsinstallatie bij hun bedrijf. Deze jaarlijkse rapportage laat de resultaten zien van diverse overheidsmaatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen in het Energieakkoord.

Stimuleringsmaatregelen hernieuwbare energie in 2014
De rapportage van RVO.nl bevat de jaarcijfers van de SDE+, SDE, OV-MEP en MEP over 2014. Ook besteedt het rapport aandacht aan de rol van andere overheidsinstrumenten die de productie van hernieuwbare energie in Nederland stimuleren. De belangrijkste zijn: de Energie Investeringsaftrek (EIA), Regeling Groenprojecten, Green Deals, het programma Integrale Stimulering Duurzame Energie (ISDE), de Rijkscoördinatieregeling en de Garantieregeling Aardwarmte.
Met de Garantieregeling Aardwarmte en de Green Deal Geothermie stimuleert de overheid het gebruik van aardwarmte in de tuinbouw, industrie en gebouwde omgeving. Niet alle plannen kunnen direct worden gerealiseerd, vooral biomassaprojecten hebben een lange realisatietijd. Daarom is in de rapportage een onderscheid gemaakt tussen de ‘verwachte’ en ‘gerealiseerde’ productie van hernieuwbare energie.

Duurzame energie voor 2,4 miljoen huishoudens in 2014
Gesubsidieerde projecten (via SDE+, SDE, OV-MEP en MEP) produceerden in 2014 9.764 miljoen kWh uit hernieuwbare energiebronnen. Omgerekend is de hernieuwbare-elektriciteitsproductie in 2014 voldoende om 2,4 miljoen huishoudens een jaar te voorzien van elektriciteit. De productie van hernieuwbare warmte en gas staat gelijk aan het aardgasverbruik van 142.000 huishoudens. De totale SDE/MEP hernieuwbare energieproductie zorgt voor een jaarlijks vermeden CO2-uitstoot van 1,5 miljoen benzine auto’s. In 2014 is het totale budget van de SDE+ van 3,5 miljard euro toegekend aan 3.174 projecten; 47,6 procent van het budget ging naar elektriciteit, 33,6 procent naar warmte en 18,8 procent naar hernieuwbaar gas.

Zonneparken in trek
In 2014 verschenen steeds meer grote zonneparken. De SDE+ subsidieerde in 2014 2.973 zonnestroom projecten met een maximale subsidiabele productie van 13.239 miljoen kWh over een periode van 15 jaar. Dit is een veelvoud van de zonnestroomprojecten die tot en met 2013 via de SDE+ zijn gehonoreerd: deze leveren een maximale subsidiabele productie van 2.551 miljoen kWh.

Windenergie in kaart gebracht
Om de voortgang van windenergieprojecten te versnellen zijn in 2014 een routekaart en monitor ontwikkeld. De ‘routekaart windenergie op zee’ beschrijft hoe het vermogen van windenergieprojecten op zee wordt verhoogd van  1.000 MW naar 4.500 MW in 2023. Een monitor met prestatieafspraken brengt de voortgang van windenergieprojecten op land in kaart.

Bronnen
RVO.nl, 30 juni 2015: Hernieuwbare energie raakt steeds meer ingeburgerd
Rapportage hernieuwbare energie 2014 (pdf, 6 MB, 89 pag.)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.