‘Het Nederlandse elektriciteitssysteem moet dringend hervormd worden’


5 januari 2017
Nederland moet lessen trekken uit de Duitse ervaringen met de Energiewende. De investeringen in een volledig duurzaam elektriciteitssysteem komen er niet ‘vanzelf’. De elektriciteitsmarkt zal hervormd moeten worden, vinden Oscar Kraan en prof. dr. Gert Jan Kramer van het Copernicus Instituut.

Oscar Kraan: ‘Ook een capaciteitsmarkt?’

Kraan en Kramer, beiden verbonden aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht, schrijven vandaag in een opiniebijdrage op FluxEnergie dat een hervorming van de elektriciteitsmarkt al snel van belang is. En ze zijn verbaasd dat de politiek noch de overheid zich erover uitlaten. In de verkiezingsprogramma’s is er bij geen enkele partij iets over te vinden.

Kraan en Kramer wijzen erop dat de Nederlandse energiemarkt uitsluitend is ingericht als ‘energy-only’ markt waar vraag en aanbod de prijs bepalen.
Zij vragen zich af hoe in dat marktsysteem investeerders geprikkeld worden investeringen te doen in back-up faciliteiten en in flexibiliteit.

‘Vele andere landen hebben inmiddels ook een “capaciteitsmarkt” waar investeerders geld kunnen verdienen als ze stand-by staan en dus zorgen voor flexibiliteit. Duitsland bijvoorbeeld heeft besloten tot een capaciteitsmarkt van iets minder dan 5000 MW, 5 % van het gemiddelde piekvraag.’

Prof. dr. Gert Jan Kramer: ‘Leren van Duitse ervaringen’

Nederland zou lessen moeten trekken uit de Duitse ervaringen met de Energiewende: ‘Hoewel zonnepanelen en windturbines snel goedkoper worden, zal dit alleen niet genoeg zijn om het elektriciteitssysteem volledig duurzaam te maken. Dat is een van de lessen die we kunnen trekken uit “die Energiewende”, de Duitse transitie naar groene stroom.’
‘De leveringszekerheid is echter wel degelijk te garanderen als er genoeg prikkels zijn voor investeerders om te investeren in de flexibiliteit van het energiesysteem. Deze flexibiliteit kan komen uit grootschalige elektriciteitsopslag, betere verbindingen met andere landen of voldoende back-up vermogen van bestaande fossiele elektriciteit (eventueel met COafvang en opslag).’

Kraan en Kramer bepleiten in feite dat Nederland ook een capaciteitsmarkt gaat invoeren en ze vinden dat er haast geboden is.

Bronnen
FluxEnergie, opiniebijdrage, 5 januari 2017: Laat politici ons uitleggen hoe we naar 100% groene stroom gaan
Foto boven: TenneT
Portretfoto’s: Copernicus Instituut

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.