Hoe financier je een offshore windpark van 700 miljoen euro?

150528-Nobelwind
28 mei 2015 –
Meewind, een beleggingsfonds voor duurzame energie, hield in Eindhoven een presentatie over de ontwikkeling en financiering van het offshore windpark Nobelwind voor de Belgische kust.

Uit de website van Meewind
Nobelwind wordt op 46 kilometer uit de Belgische kust gebouwd, bij een diepte van tussen de 26 en 38 meter en een gemiddelde windsnelheid van 9,3 meter per seconde. De exportkabel wordt gedeeld met het aangrenzende park Northwind.
De presentatie in Eindhoven was mede bedoeld om Nederlandse participanten voor het project te werven.
Wat bij veel (potentiële) participanten in Meewind een hot item is: de mogelijke risico’s. ‘Logisch’, stelt François Van Leeuw, CFO van Nobelwind N.V. ‘Nobelwind is een groot infrastructuurproject waar veel geld mee gemoeid is. We gaan ver in zee bouwen, onder omstandigheden die we zelf niet altijd onder controle hebben. Dan is het noodzakelijk om duidelijk af te bakenen hoe je dat op een veilige, gestructureerde en correcte manier kunt doen. Daarom zijn we sterk bezig met risicomanagement. We kunnen het risico afdekken in langlopende contracten met onze contractanten. Een tweede mogelijkheid is dat we ons hiertegen verzekeren. De laatste tijd zien we dat grote verzekeraars bereid zijn meer risico’s op zich te nemen, tegen een lagere premie. Een derde optie is dat we een bijkomend contingency-budget reserveren bovenop het investeringsprogramma, voor het geval het risico zich voordoet. Zo voorzien we bijvoorbeeld in een extra buffer voor eventueel meerwerk.’
De intekening voor participanten sluit in het najaar van 2015. In het voorjaar van 2016 start de bouw.

Bronnen
Meewind, 28 mei 2015: Presentatie Nobelwind: succesfactoren en risicomanagement
Website Nobelwind

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.