Hoeveel CO2 mogen we mondiaal nog uitstoten?

26 februari 2016 – Een team van wetenschappers heeft uitgerekend hoeveel CO2 we wereldwijd nog mogen uitstoten om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius: 590 tot 1240 miljard ton.

EOS Wetenschap bericht erover.
Uit het bericht van EOS Wetenschap
‘(…) ‘De verschillen tussen de schattingen van het koolstofbudget hebben verschillende oorzaken’, zegt de Belgische Joeri Rogelj (International Institute of Aplied Systems Analysis (IIASA)) die het onderzoek leidde. ‘Veel hangt bijvoorbeeld af van de mate waarin je rekening houdt met de uitstoot van andere broeikasgassen, naast CO2. Sommige eerdere schattingen keken enkel naar de uitstoot van CO2, en niet naar andere gassen zoals methaan. Terwijl we natuurlijk veel meer uitstoten dan CO2 alleen. Daarnaast verschillen modellen in de manier waarop ze de impact van die uitstoot op het klimaat berekenen.’
De nieuwe studie neemt de verschillen tussen alle eerdere schattingen onder de loep, en bepaalt op welke waarde we het klimaatbeleid het best baseren. ‘Dat hebben we gedaan door rekening te houden met de onzekerheden van het klimaatsysteem – bijvoorbeeld hoeveel CO2 de oceanen nog zullen opnemen als het warmer wordt –, de uitstoot van verschillende gassen en de interacties tussen die uitstoot’, zegt Rogelj. ‘Zo stoten kolencentrales bijvoorbeeld ook sulfaten uit, die een koelend effect hebben.’
Op dit moment stoten we zo’n 40 miljard ton CO2 per jaar uit. ‘We moeten onze uitstoot dus snel beperken, en streven naar een koolstofneutrale samenleving halfweg deze eeuw’, zegt Rogelj. ‘Lukt dat niet, dan kunnen we enkel proberen om koolstof terug uit de atmosfeer te halen. De klimaattop in Parijs heeft een momentum voor actie gecreëerd. Maar het komende decennium zal uitwijzen of we echt in staat zijn het tij te keren en te evolueren naar een koolstofarme samenleving.’ (…)’

Nederlandse bijdrage
De Nederlander Detlef P. van Vuuren is een van de auteurs. Hij is verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is hoogleraar ‘Integrated assessment of global environmental change’ aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Noodzaak CO2-opslag
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Veel landen hadden liever gezien dat de temperatuurstijging beperkt blijft tot anderhalve graad. Dat werd als een streefgetal in het verdrag opgenomen. Die anderhalve graad opwarming zal vermoedelijk al in 2031 een feit zijn, bij een uitstoot van zo’n 600 miljard ton CO2.
Overigens betekent dat niet dat het over 15 jaar al echt anderhalve graad warmer is ten opzichte van het pre-industrieel niveau. Er zit een na-ijleffect in, vanwege de traagheid in het klimaatsysteem, waardoor het al gauw 20 jaar langer duurt voordat het gemiddeld zoveel warmer is op aarde.
Als de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas, CO2, door blijft groeien in hetzelfde tempo als in het verleden, stoten we wereldwijd in de loop van deze eeuw 4000 tot 5000 miljard ton CO2 uit. Dat leidt tot een mondiale temperatuurstijging van ongeveer 4 graden aan het eind van deze eeuw.
Om in deze eeuw de opwarming te beperken tot onder de 2 graden, wordt in vrijwel alle scenario’s van klimaatwetenschappers volop gebruik gemaakt van CO2-opslag in de grond. Als geen gebruik wordt gemaakt van CO2-opslag, bijvoorbeeld omdat de bevolking dat niet wil, moet nog veel sneller worden omgeschakeld naar CO2-neutrale energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zegt de Nederlandse medewerker aan het onderzoek, hoogleraar Detlef van Vuuren. (…)’

 

Bronnen
EOS, 25 februari 2016: Hoeveel mogen we nog uitstoten?
NOS, 24 fenbruari 2016: Nieuwe studie: wanneer wordt 2 graden opwarming bereikt?
Natural Climate Change, 24 februari 2016: Differences between carbon budget estimates unravelled (5 pag.)
Natural Climate Change, 24 februari 2016: Abstract (en betaalde toegang)
Foto: Barendrecht demonstreert tegen CO2-opslag (2009). Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.