Hoofddirecteur KNMI: Klimaatkennis raakt samenleving

Om de risico’s als gevolg van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, is een combinatie van politieke maatregelen, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke veranderingen nodig. Dit stelt hoofddirecteur van het KNMI Gerard van der Steenhoven tijdens zijn oratie “Klimaatverandering. Waar wetenschap de samenleving raakt” op 13 oktober 2016 als deeltijdhoogleraar Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction aan de Universiteit Twente. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.