Huishoudens betalen tweederde van de milieubelastingen

gaspit,ivm gas vergroenen,groen gas(toevoegen waterstof)

10 augustus 2016 – De overheid incasseerde € 24,6 mrd aan milieubelastingen en milieuheffingen in 2015. Huishoudens dragen met een aandeel van bijna tweederde de zwaarste lasten; producenten dragen ruim eenderde bij. Dat meldt het CBS. Milieubelastingen zijn vooral gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto’s en aan het energieverbruik.

Uit een bericht van het CBS
‘(…) Het principe dat de vervuiler betaalt, gaat niet altijd op. In Nederland komt de meeste energie nog van fossiele brandstoffen, wat zorgt voor uitstoot van broeikasgassen. De overheid probeert deze uitstoot terug te dringen, bijvoorbeeld door het heffen van belasting op het verbruik van stroom en aardgas. Producenten zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen, maar betalen nog niet de helft van de belastingen op energie. Dit betekent dat huishoudens, die nog geen vijfde bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, meer dan de helft betalen. Dit komt mede doordat de tarieven van de energiebelasting hoger zijn voor kleinverbruikers zoals huishoudens en lager voor grootverbruikers zoals producenten.

(…) Vergeleken met andere Europese landen is het aandeel van de milieubelastingen in Nederland hoog. In 2014 maakten de ontvangen milieubelastingen en –heffingen 9 procent uit van alle ontvangen belastingen inclusief sociale premies. Het gemiddelde van de 28 landen in de Europese Unie was 6,4 procent. In Slovenië was het percentage het hoogst (10,6 procent) en in Frankrijk het laagst (4,5 procent). In alle EU-landenbestaan de milieubelastingen vooral uit belastingen op energie; in Tsjechië, Litouwen en Luxemburg is dat zelfs meer dan 90 procent. (…)’

.
Bronnen
CBS, 10 augustus 2016: Huishoudens betalen twee derde van de milieubelastingen
Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.