Industrie wil ‘onmiddellijk’ actie om CO2-opslag te realiseren

Industrie wil ‘onmiddellijk’ actie om CO2-opslag te realiseren

12 juli 2016Vanuit de industrie is vorige week een zeer dringend beroep gedaan op de overheid om ‘onmiddellijk’ aan de slag te gaan met CO2-opslag, ‘in het belang van een efficiënt, effectief en betaalbaar klimaatbeleid’. De opslag zou ondergronds op de Noordzee moeten plaatsvinden. Nederland zou internationaal voortrekker kunnen worden. 

De oproep is gedaan in het kader van de Energiedialoog en ondertekend door bedrijven en instellingen die met CCS te maken krijgen (Gasunie, Gasterra, Groningen Seaports, Havenbedrijf Rotterdam, NAM, Maasvlakte CCS (ROAD), Shell, RWE, Siemens en TKI Gas).
De bedrijven bieden aan om, samen met de overheid, aan ‘een snelle demonstratie en implementatie’ te werken. De ‘oproep tot onmiddellijke gezamenlijke actie‘ gaat vergezeld van een opsomming van noodzakelijke kortetermijnacties.

‘CCS/CCUS is voorlopig onmisbaar’
CCS (Carbon Capture and Storage), tegenwoordig meestal breder aangeduid als CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) is volgens de ondertekenaars van de oproep gedurende enkele decennia onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.
In de realisatie van CCUS zit in Nederland weinig schot en dat moet veranderen vinden de ondertekenaars  Bij de brief zijn wetenschappers van de UU, de TUD en de RUG op de achtergrond betrokken geweest.

Uit de oproep:
‘(…) Wij zien CCS als een tussenstap om op het goede spoor te komen en de COP21-doelstellingen te kunnen realiseren. Daarnaast zal CCUS moeten worden toegepast in de industrie (cement, staal, chemie, raffinage, afvalverwerking), bij de centrale opwek van elektriciteit en warmte, en in combinatie met biomassa, indien negatieve CO2 emissies zullen moeten worden gerealiseerd welke nodig zijn om het 1,5 graden Celsius scenario wereldwijd te verwezenlijken. (…)

Gunstige omstandigheden in Nederland
De omstandigheden in en rondom Nederland zijn in vergelijking met veel andere Europese landen zeer gunstig om CCUS te ontwikkelen en toe te passen. Ons land heeft een goede clustering van stationaire bronnen (industrie, elektriciteitsproductie) die effectief transport en opslag van CO2 mogelijk maken en biedt een ruim potentieel aan opslagcapaciteit, in eerste instantie offshore en later op het land. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de termijn waarin deze opslagcapaciteit kosteneffectief kan worden ingezet mede bepaald wordt door het kunnen laten samenvallen van de uitrol van CCUS en het beëindigen van gasproductie uit de beschikbare velden. Eerst beëindigen en daarna weer in gebruik nemen is zowel technisch als vanuit kosten gezien aanzienlijk minder aantrekkelijk. Laten we daarom gebruik maken van het aanwezige momentum!

‘Langdurig en veilig onder de Noordzee opslaan’
Via gerichte samenwerking met landen als het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen kunnen we grote hoeveelheden CO2 langdurig en veilig onder de Noordzee opslaan. Het Noordzeegebied kan zich daarmee als een effectief clustergebied voor CCUS-projecten ontwikkelen, waarbij op termijn veel bronnen van CO2 kunnen worden aangesloten (ook uit Duitsland en België). Daarnaast heeft Nederland een gespecialiseerde olie-, gasindustrie en offshore-industrie, en veel ervaring en kennis op gebied van transport en ondergrondse opslag van gassen. Dit biedt de Nederlandse industrie kansen om marktleider te worden in technologieontwikkeling en als dienstverlener. (…)

‘Nu in actie komen’
Uitstel van het nemen van acties zal resulteren in het (te) laat beschikbaar krijgen van kosteneffectieve CCUS technologie en (transport en opslag) infrastructuur en zorgt daarmee voor sterk verhoogde kosten voor mitigatie van klimaatverandering of, meer waarschijnlijk, tot het niet halen van de klimaatdoelen.

Industrie en overheid moeten gezamenlijk optrekken
Partijen zijn van mening dat overheid en bedrijven gezamenlijk moeten optrekken om CCUS te ontwikkelen. (…) Een vastberaden en lange-termijn gerichte beleid en (politiek) commitment is hierbij cruciaal. (…)’

Bronnen
Brief aan de Energie Dialoog, 4 juli 2016: Input Energie Dialoog (pdf, 5 pag.)
Foto: testinstallatie CO2-afvang op Maasvlakte (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.