Energierapport – ‘Inspiratieloos, ambitieloos en gespeend van elk gevoel voor urgentie’

18 januari 2016Greenpeace velt een tamelijk genadeloos oordeel over het Energierapport 2016 waaraan Kamp c.s. zo hard hebben gewerkt: ‘Inspiratieloos, ambitieloos en gespeend van elk gevoel voor urgentie.’

Uit een persbericht van Greenpeace
‘(…) Inspiratieloos, ambitieloos en gespeend van elk gevoel voor urgentie. Zo kenschetst Greenpeace het vandaag verschenen Energierapport. Dit rapport had antwoord moeten geven in welk tempo we de komende decennia afkomen van kolen, nucleair, olie en gas. Maar een concreet tijdspad hiervoor en voor verder groei van schone energie ontbreekt. “Kamp weet ook wel dat het fossiele tijdperk ten einde is, maar kan het niet opbrengen deze terminale patiënt uit zijn lijden te verlossen”, zegt Joris Wijnhoven, campagneleider bij Greenpeace Nederland.
Het Energierapport blinkt vooral uit in vaagheid. Cruciale vragen blijven onbeantwoord. Wanneer vervangen we gasnetten door warmtenetten en full-electric wijken? Hoe ziet een moderne industriepolitiek eruit die schone bedrijven steunt? Waar is het masterplan voor elektrisch vervoer?
Wijnhoven: “Het is ernstig dat minister Kamp blijft weigeren een nationaal doel voor CO2-besparing vast te leggen, laat staan voor schone energie of energiebesparing. Doelen, eerst voor 2030, die hard nodig zijn om burgers en bedrijven die willen investeren in schone energie en besparing zekerheid te bieden. Zijn vertrouwen in het gammele emissiehandelsstelsel is misplaatst: de CO2-prijs is en blijft zo laag dat er niet mee te sturen valt. In die wetenschap moet je jezelf dus nationale doelen stellen”. (…)’

 

Bronnen
Greenpeace, persbericht, 18 januari 2016: Greenpeace: ‘Energierapport van minister Kamp is inspiratieloos, ambitieloos en gespeend van elk gevoel van urgentie’ (geen URL)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.