Installateurs werpen zich op als ‘energieregisseur’

Installateurs werpen zich op als ‘energieregisseur’

8 maart 2017De installatiebranche wil een grote rol spelen als ‘energieregisseur’ door heel actief het opwekken van duurzame energie te bevorderen en door bij bedrijven op grote schaal energiemanagementsystemen toe te passen. De ‘gebouwde omgeving’ zou dan al in 2030 energieneutraal kunnen zijn.

Uit een persbericht van UNETO-VNI
‘(…) Installateurs zijn als energieregisseur steeds vaker bepalend bij het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen. De gebouwde omgeving is nu nog verantwoordelijk voor circa 40 procent van de CO2-uitstoot, maar als het aan UNETO-VNI en haar leden ligt, gaat dat percentage terug naar 0. Dat kan onder meer door op grote schaal duurzame energie op te wekken en energiemanagementsystemen toe te passen.

Gisteren, tijdens de SER-conferentie Energieakkoord in versnelling, presenteerde UNETO-VNI-directeur Erik van Engelen de plannen van de installatiebranche om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen. Installateurs en technisch dienstverleners die als energieregisseur optreden, staan in die plannen centraal. Zij adviseren klanten over de mogelijkheden om energie te besparen, brengen energiemanagementsystemen aan én zorgen ervoor dat de installaties ook op de langere termijn optimaal blijven presteren. Dankzij die aanpak én met de toepassing van ict en geavanceerde technieken verwacht UNETO-VNI dat een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2030 al mogelijk is.

Verduurzamen woningen
UNETO-VNI wil verduurzaming van het woningbezit met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen eenvoudiger maken. (…) [De installateurs] adviseren woningbezitters over de mogelijkheden om hun huis energieneutraal te maken met behulp van installatietechnische en bouwkundige maatregelen en voeren de werkzaamheden ook uit. (…)

Utiliteitsbouw
In de utiliteitsbouw verwacht UNETO-VNI dat toepassing van intelligente energiemanagement-systemen een enorme efficiencysprong gaat opleveren. (…) In alle utiliteitsgebouwen is winst te behalen, maar met name in kantoren, bedrijfshallen en in de horeca is het relatief eenvoudig. Het optimaliseren of vervangen van bestaande installaties kan veel gas en elektriciteit besparen. Het gasverbruik kan zo met een derde worden teruggebracht en het elektriciteitsverbruik zelfs met 60 procent.

Overheid moet ook maatregelen nemen
UNETO-VNI vindt dat de overheid met een aantal gerichte maatregelen de energietransitie zou moeten versnellen. De brancheorganisatie pleit onder andere voor belastingvoordeel bij vergroening, verplichte toepassing van energiemanagementsystemen via de Wet milieubeheer en continuering van de salderingsregeling voor zonnepanelen inclusief energieopslag. (…)’

Bronnen
UNETO-VNI, persbericht, 7 maart 2017: Installatiebranche neemt regie in de energietransitie
UNETO-VNI: De installateur als energieregisseur (pdf, 4 pag.)
UNETO-VNI: Manifest Energietransitie (pdf, 1 pag.)
Foto: Nuon

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.