Interactieve olie- en gaskaart van Nederland

2 maart 2016Milieudefensie heeft een interactieve ‘olie- en gaskaart’ gelanceerd. Alle gegevens rond boringen, boorplannen en actiegroepen daartegen zijn erop te vinden.

Milieudefensie over de kaart
‘(…) Op de interactieve online kaart kan iedereen zien waar in Nederland olie, gas of schaliegas gewonnen wordt of onder de grond zit, en waar plannen zijn om te gaan boren. Ook zijn lokale actiegroepen in kaart gebracht die zich daartegen verzetten. (…) “Op onze olie- en gaskaart is te zien waar op dit moment olie of gas gewonnen wordt,” vertelt campaigner Evert Hassink van Milieudefensie. “Ook kan iedere Nederlander zien of er in zijn buurt olie of gas te vinden is, dat mogelijk in de toekomst nog uit de grond wordt gehaald. Die informatie is vaak lastig te vinden. Soms weten mensen niet eens dat ze bij een gasbel of olieveld wonen. We willen mensen de kennis geven die nodig is om zich te verzetten tegen de winning van fossiele brandstoffen in hun leefomgeving. Ook kunnen ze meteen zien of er in hun buurt al een actiegroep actief.”

Elk jaar vijf tot tien nieuwe boorlocaties
Verspreid door het land zijn er nu 282 olie- en gasvelden in productie, voornamelijk in de Noordelijke provincies, Noord- en Zuid-Holland en de Noordzee. Elk jaar worden er op vijf tot tien plaatsen nieuwe olie- en gasvelden aangeboord. Daarbij gaat het steeds vaker om kleine, moeilijk winbare velden. Daar worden hele kleine beetjes olie of gas opgepompt met riskante winningsmethoden zoals fracken, waarbij drinkwatervervuiling door afvalwater of aardbevingen kunnen ontstaan. Op de kaart zijn ook de reeds door gaswinning veroorzaakte aardbevingen zichtbaar, met uiteraard een zwaartepunt in Groningen. De kaart is voornamelijk gebaseerd op openbare databases van de overheid en wordt voortdurend geactualiseerd.

Steeds meer actiegroepen
Het aantal actiegroepen tegen boringen in ons land groeit gestaag. Bijvoorbeeld in Woerden en op Terschelling, twee locaties waar boorplannen zijn (…). Er is steeds minder draagvlak voor olie- en gaswinning in Nederland, niet alleen vanwege de plaatselijke risico’s of overlast, maar ook doordat steeds meer mensen de gevaren inzien van klimaatverandering. Bovendien zijn fossiele brandstoffen op aan het raken. Steeds meer mensen willen graag zo snel mogelijk een fossielvrije energievoorziening. Zij zien liever dat overheid en energiebedrijven hun geld investeren in de broodnodige omschakeling naar duurzame energie en in energiebesparing. (…)’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.