Internationale luchtvaart gaat vanaf 2021 CO2-uitstoot compenseren

Internationale luchtvaart gaat vanaf 2021 CO2-uitstoot compenseren

7 oktober 2016 – Vanaf 2020 mag de CO2-uitstoot door de internationale luchtvaart niet meer groeien, aldus het akkoord van het ICAO, de burgerluchtvaartorganisatie van de VN. En omdat dat een onmogelijk doel is, spraken de partijen af vanaf 2021 de extra CO2 te gaan compenseren.

Het ICAO (International Civil Aviation Organisation) noemt het akkoord voor de luchtvaart ‘historisch’. Zes jaar werd er onderhandeld om gisteren, in het Canadese Montréal, tot een akkoord te komen. Ondanks bezwaren van Rusland en India.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Hiermee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke mondiale afspraken maakt over afname van CO2-uitstoot. (…)’

De CO2-uitstoot van de internationale luchtvaart – nu al ruim 2 procent van de mondiale uitstoot – verdubbelt naar verwachting in de komende twintig jaar. De luchtvaartsector bleef, samen met de scheepvaart, buiten het klimaatakkoord van Parijs. Maar nu komt de sector met een eigen akkoord.

De afspraken in het kort:

  • Vanaf 2020 mag de CO2-uitstoot door de internationale luchtvaart niet meer groeien.
  • Vliegmaatschappijen spraken af zich in te zetten om hun CO2-uitstoot te reduceren onder meer door vliegtuigen efficiënter te maken, efficiënter te vliegen (kortere routes of anders landen) of schonere brandstoffen te gebruiken.
  • Groeit de CO2-uitstoot wél, dan moet de extra CO2-uitstoot worden gecompenseerd, ‘bijvoorbeeld doordat vliegtuigmaatschappijen gaan betalen voor CO2-uitstoot door emissie-eenheden te kopen als deze vrijkomen in andere sectoren of te investeren in klimaatprojecten die duurzame energie bevorderen’, aldus de Rijksoverheid in een bericht.
  • Iedere drie jaar wordt gecontroleerd of de maatschappijen ook werkelijk hun CO2-uitstoot compenseren.

De regels gaan gelden voor internationale burger- en vrachtvluchten, de nationale vluchten vallen onder het klimaatakkoord van Parijs. Tussen 2021 en 2026 is de compensatie vrijwillig, vanaf 2027 is het voor alle landen verplicht.

Uit het bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Alle grote luchtvaartlanden zoals de VS, China en de Europese landen, zowel als veel Afrikaanse en Aziatische landen, Australië en Nieuw-Zeeland gaan direct vanaf de start deelnemen. In totaal gaat het nu om 65 landen die hiermee hebben ingestemd, waarmee ongeveer 80 procent van de verwachtte emissiegroei tussen 2021 en 2035 wordt gecompenseerd. Naar verwachting zullen andere landen vrijwillig volgen waarna het systeem vanaf 2027 verplichtend is voor alle lidstaten, op enkele ontwikkelingslanden zonder grote luchtvaartsector na. (…)’

Bronnen
ICAO, 6 oktober 2016: ICAO Assembly achieves historic consensus on sustainable future for global civil aviation
ICAO, 6 oktober 2016: Historic agreement reached to mitigate international aviation emissions
ICAO, zonder datum: Climate Change: Global Market-based Measure (MBM)
Rijksoverheid, 6 oktober 2016: Luchtvaartsector gaat vanaf 2020 CO2 uitstoot compenseren
Volkskrant, 6 oktober 2016: Luchtvaartorganisatie VN bereikt klimaatakkoord
Technisch Weekblad, 6 oktober 2016: Eerste afspraken over beperken CO2-uitstoot luchtvaart

Zie ook
FluxEnergie, 7 oktober 2016: Gemengde reacties op het ‘klimaatakkoord’ van de luchtvaart

Foto: Stuttgart Airport

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.