‘Jesse, doe omwille van het klimaat water bij de wijn’

‘Jesse, doe omwille van het klimaat water bij de wijn’

27 maart 2017Woensdag beginnen de formatiebesprekingen. ‘Energiecommissaris’ Ruud Koornstra doet een dringende oproep aan Jesse Klaver van GroenLinks: ‘Jonge, doe water bij de wijn op de andere punten dan het klimaat en word dan de held.’

Vandaag biedt verkenner Edith Schippers haar verslag aan aan de Tweede Kamer. En nu is al duidelijk dat de Kamer haar dinsdag zal benoemen als enig informateur. Woensdag gaat zij dan verder met VVD, CDA, D66 en GroenLinks om ter onderzoeken of zij een kabinet kunnen vormen.
Er zijn al fraaie namen bedacht voor de eventuele coalitie: ‘het eerste planet-profit-kabinet’ (Cobouw), de regenboogcoalitie (NRC), paarsgroen (The Post Online), ‘het kabinet van asfaltvreters en milieuhippies’ (De Telegraaf).

Hoe wordt er naar deze formatie gekeken?
.

Ruud Koornstra: ‘VVD wil ook wel’

Ruud Koornstra: ‘Jesse, doe water bij de wijn’
‘Energiecommissaris’ en duurzaam ondernemer Ruud Koornstra deed gisteren bij het radioprogramma een oproep aan Jesse Klaver, omwille de kansen op een ‘structureel klimaatbeleid’: ‘Jesse, jongen, als jij – net als wij – nou echt vindt dat klimaatverandering het allergrootste punt is, doe dan water bij de wijn bij al die andere punten en word de held.’ Koornstra vindt dat juist GroenLinks en de VVD samen voor het klimaatbeleid moeten gaan staan. ‘De VVD wil ook wel, als de lasten maar eerlijk verdeeld worden en het betaalbaar blijft.’
(Vroege Volgels, 26 maart 2017: Kersverse nationale energiecommissaris lobby’t voor duurzaam regeerakkoord. Foto: LinkledIn)

.

.

Jan Paul van Soest: ‘Via groen-rechts toch weer koploper’

Jan Paul van Soest: ‘Een wereldkans voor het klimaat’
Jan Paul van Soest schreef in de Volkskrant een stevig pleidooi voor ‘groen rechts’. ‘Als groen en rechts gedwongen worden samen te werken gaan het klimaat én de economie erop vooruit.’
‘Binnen de VVD is ook al jarenlang een netwerk Liberaal-Groen actief. Oud-VVD-ministers Ed Nijpels, hoeder van het Energieakkoord, en Pieter Winsemius laten in persoon zien dat groen en liberaal uitstekend samen kunnen gaan: regelmatig kapittelen ze hun eigen partij als er weer anti-klimaatbeleidsstemmen in de VVD klinken. Maar tot nu toe legden dit soort stemmen binnen de partij het af tegen de conservatieve hoofdstroom. (…) Groen-linkse en liberaal-rechtse samenwerking zou wel eens het experiment kunnen zijn waarop de wereld zit te wachten. Het is aannemelijk dat de grote ecologische problemen van deze tijd, zoals verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering, alleen maar succesvol kunnen worden opgelost als ze uit de links-rechtspolariteit verdwijnen en door een groen-liberaal beleid worden opgepakt. (…) Een gedwongen samengaan van deze zienswijzen in één kabinet kan de weg plaveien voor een effectief klimaatbeleid dat op brede politieke steun kan rekenen en zo meer landen tot voorbeeld kan dienen. Zo kan Nederland op verrassende wijze via groen-rechts toch weer koploper in milieubeleid worden: ecologisch effectief én economisch verstandig.’
(De Volkskrant, 25 maart 2017: Een wereldkans voor het klimaat -via Blendle. Jan Paul van Soest is partner bij denktank De Gemeynt en auteur van De Twijfelbrigade – Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en de wereldthermostaat 4 graden hoger gaat. Foto: LinkedIn)

.

.

Ed Nijpels: ‘Milieu is niet links of rechts’

Ed Nijpels: ‘Ik wil de klimaatparagraaf voor het regeerakkoord wel schrijven’
Radio1: ‘Ed Nijpels oud-leider van de VVD en voormalig minister van milieu is beschikbaar om de klimaatparagraaf in het nieuwe regeerakkoord te schrijven. Dat zei hij in het NPO radio 1programma Stand.nl. Nijpels vindt GroenRechts een verkeerde term. “Het milieu is niet links of rechts! Het milieu is veel te belangrijk om te verdelen onder de partijen.” (…) Nijpels is van mening dat er met het klimaat geen inkomstenbeleid bedreven moet worden. De prioriteit van het nieuwe kabinet moet bij het klimaat en het energiebeleid liggen. (…)’
(Radio1, Stand.nl, 23 maart 2017: Ed Nijpels: ‘Ik ben beschikbaar om de klimaatparagraaf in het regeerakkoord te schrijven’ – Foto Rijksoverheid)

.

.

Vermeend en Van der Ploeg: Naar een economie 4.0

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg: ‘GroenLinks kan geschiedenis schrijven’ 
In De Telegraaf: ‘(…) GroenLinks kan geschiedenis schrijven als ze aan een slim en groen Nederland een bijdrage gaat leveren en eist dat het nieuwe kabinet daarvoor een voldoende miljardenbedrag op tafel legt. (…) Het komende decennium zal de wereldeconomie spectaculair veranderen. Onze economische groei, werkgelegenheid en welvaart zullen daardoor sterk worden beïnvloed. De contouren van de nieuwe economie, aangeduid als Economie 4.0, worden nu al zichtbaar. De belangrijkste kenmerken zijn: een snellere digitalisering, de opmars van innovatieve technologie en de uitvoering van het wereldwijde klimaatverdrag. (…) Het is van groot belang dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het terrein van duurzame energie en CO2-reductie-technologie extra worden bevorderd. Uiteindelijk zal zogenoemde green tech onze aardbol moeten redden. (…)’
(De Telegraaf, 25 maart 2017: Kabinet met GroenLinks: meer innovatie en geen hogere belastingen -via Blendle. Foto’s Twitter en YouTube)

.

Trouw: ‘Het bedrijfsleven is er klaar voor’
Trouw: ‘Anders dan voorheen schrikken de ondernemers niet van GroenLinks. “GroenLinks krijgt niet voor niets zoveel stemmen”, constateerde VNO-voorzitter Hans de Boer over een mogelijk groen kabinet tegenover de NOS. In ’tip 1 voor de formatie’ valt op de site van de club te lezen: ‘de energieproductie kan en moet veel groener’. (…) Waar wacht men in Den Haag nog op, is de gedachte bij zoveel goede moed. Zet dat ‘groenrechtse’, of hoe het dan ook te noemen, kabinet maar in elkaar. Het bedrijfsleven is er klaar voor. Acht Nederlandse multinationals werken ook al samen in de in 2012 opgerichte Dutch Sustainable Growth Coalition. En riep niet zelfs de Rotterdamse haven, samen met onder meer Siemens en Shell, vorig jaar om een Klimaatwet? (…) Zonder pijn zal het niet gaan maar het is de moeite van het proberen waard, zo’n ‘groenrechtse’ coalitie. De tien politieke jongerenorganisaties, van links tot rechts, gingen hun oudere kompanen al voor. (…)’
(Trouw, 25 maart 2017: Bedrijven voelen groene energie -via Blendle)

.

Brabants Dagblad: ‘GroenLinks vreest PvdA-effect’
Brabants Dagblad: ‘(…) Bij GroenLinksers in den lande broeit het. De angst dat hun partij bij een samenwerking met ‘hardrechts’ van de VVD hetzelfde lot te wachten staat als de PvdA nu en het CDA eerder, is groot. Die vrees is niet ongegrond. Bij de verkiezingen van 2012 werd de partij immers hard afgestraft omdat die een jaar eerder het minderheidskabinet van VVD en CDA te hulp schoot door eerst een politietrainingsmissie en daarna een begrotingsakkoord mogelijk te maken. Een herhaling daarvan, wordt als schrikbeeld gezien. ,,Als je eenmaal gaat onderhandelen, zwem je toch een fuik in. Het is moeilijk daar weer uit te komen”, weet een ervaringsdeskundige. Ook wordt er getwijfeld of het strategisch slim is om na een historische zetelwinst meteen in een kabinet te springen. Samenwerken met het old boys network van VVD, CDA en D66. Is dat zo slim? Nee, zegt een lokale fractievoorzitter. ,,De kans is groot dat je met wat groene spiegeltjes en kraaltjes wordt afgescheept.” (…)’
(Brabants Dagblad, 25 maart 2017: Moet GroenLinks meedoen? -via Blendle)

.

Greenpeace: oproep aan politici ‘om klimaatactie stevig te verankeren’
Greenpeace vraagt haar achterban de politiek te laten weten ‘dat het klimaat niet onderhandelbaar is’. Iedereen die wil, kan een handtekening zetten onder deze tekst: ‘Het klimaat is niet van een milieuclub of een groene politicus. Het klimaat raakt ons allemaal. Als we klimaatverandering niet aanpakken, staat onze toekomst en die van volgende generaties op het spel.
Zorg dat in het regeerakkoord afspraken komen die ervoor zorgen dat de aarde deze eeuw met niet meer dan 1,5 graad opwarmt, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. We moeten snel afkicken van fossiele brandstoffen, inzetten op elektrisch vervoer en slim energie besparen.’
(Greenpeace: Het klimaat raakt ons allemaal)

.

De Correspondent: ‘Verduurzamen geen politiek vraagstuk meer, maar een gegeven’
De Correspondent: ‘(…) De komende jaren zijn cruciaal: de grote besluiten over de toekomstige energievoorziening moeten nu  genomen worden. Iedereen die tot zich heeft laten doordringen hoe ingrijpend de samenleving zal veranderen door klimaatverandering, zal begrijpen dat ambitieus klimaatbeleid geen kwestie van of-of is, maar en-en. Alle maatregelen én meer zijn nodig. Het is daarom te hopen dat de onderhandelaars de woorden van VNO-voorzitter Hans de Boer in hun oren knopen: ‘Wij moeten nu het vizier richten op de belangen van onze kinderen en kleinkinderen.’ (…)
De Correspondent somt alle maatregelen op die in het regeerakkoord eden plaats zouden moeten krijgen:

  • Een concrete afspraak over sluiting van de kolencentrales.
  • Een kilometerheffing.
  • Verdere stimulering van elektrisch rijden.
  • Straffe energiebesparing in de industrie.
  • Massale energiebesparing in de gebouwde omgeving, stoppen met aardgas.
  • Meer duurzame energie.
  • Een experiment met een bodemprijs voor CO2.
  • Regels voor lucht- en scheepvaart.
  • Een minister voor energie & klimaat.

(De Correspondent, 24 maart 2017: Klimaat en energie spelen een hoofdrol in de formatie. Dit zijn de strijdpunten -alleen voor leden)

.

Nu.nl: ‘Voorstellen GroenLinks niet in  beton gegoten’
Nu.nl: ‘(…) De voorstellen van GroenLinks zijn niet in beton gegoten. Als de klimaatdoelen maar gehaald worden, klinkt het bij de groenen. Zo lang Klaver zijn achterban kan tonen dat Nederland forse maatregelen neemt om de klimaatdoelen te halen, kunnen er concessies gedaan worden. Ook D66 staat achter het Klimaatakkoord en heeft een pakket nationale maatregelen. VVD en CDA hebben dat niet. Zij wachten op een Europees klimaatbeleid en dat biedt onderhandelingsruimte. De VVD ziet klimaatverandering namelijk ook als een mogelijkheid voor het Nederlands bedrijfsleven om een voorsprong te nemen op anderen op het gebied van innovatieve nieuwe oplossingen. Het CDA wil vooral niet dat de milieumaatregelen op het bordje van de belastingbetaler terechtkomen. Als het klapt, zal het niet op klimaat zijn. (…)’
(Nu.nl, 24 maart 2017: Vooruitblik op de formatie: Verschillen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks)

.

De Telegraaf: ‘Dat het er bloederig aan toe zal gaan, staat vast’
De Telegraaf: ‘(…) Het zijn dan ook vooral de principiëlere kwesties waarover de grootste ruzies dreigen. Want is GroenLinks ook bereid zich te scharen achter militaire missies, of voltrekt zich dan een dramatisch schouwspel als rond Kunduz, zo vraagt men zich bij het CDA al huiverend af. (…) Het grootste pijnpunt in de onderhandelingen wordt ongetwijfeld het asielbeleid. Wie betrokkenen in Den Haag ernaar vraagt, hoort vooral veel gezucht. Hoe kunnen de vier partijen hier in vredesnaam overeenstemming over bereiken? (…)’
(De Telegraaf, 24 maart 2017: Met buikpijn om de tafel -via Blendle)

Foto boven: GroenLinks

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.