Kabinet steunt plan-Alders voor aardbevingsgebied Groningen

18 december 2015 – Het kabinet heeft vandaag ingestemd met het ‘Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ van Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Veiligheid voorop, versterken huizen, betere schadeafhandeling.

Eerder hadden de colleges van B&W van twaalf betrokken gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten al met de hoofdlijnen van het plan-Alders ingestemd.

Uit het persbericht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
‘(…) Veiligheid voorop, versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn. Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen.  En samen met inwoners van het gebied aan de slag om hun huis, straat, buurt, wijk en dorp veilig en beter te maken. Deze elementen staan centraal in het  meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd. In wordt 2016 gestart met het voorbereiden van versterken van woningen in Loppersum, ’t Zandt, ten Post, Overschild en een deel van de gemeente Appingedam. Later dat jaar volgen Middelstum, Stedum, Ten Boer, Holwierde en een deel van de gemeente  Eemsmond en een deel van de gemeente Slochteren. In het programma van de Nationaal Coördinator staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). In combinatie daarmee wordt ingezet op het duurzamer maken van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid en versterken van de regionale economie in het aardbevingsgebied.

Verbetering schadeafhandeling en geschillenbeslechting 
Onder meer de schadeafhandeling en geschillenbeslechting wordt verbeterd. Vanaf 1 januari 2016 neemt de NCG de nieuwe meldingen van complexe schades in behandeling. Bij de NCG zullen casemanagers beschikbaar zijn voor het begeleiden van bewoners en bemiddelen tussen betrokken partijen. Reguliere schademeldingen worden net als nu afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen. Er komt een geschillenregeling. De eigenaar-bewoner kan een Arbiter inschakelen wanneer er geen overeenkomst is na de eerste inspectie en de contraexpertise. De Arbiter beoordeeld de zaak ter plaatse en doet een uitspraak waar het CVW en NAM zich aan verbinden. Daarnaast zijn er regelingen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij moeizame verkoop van woningen en een instrument voor financieren van achterstallig onderhoud.

Nieuwe regeling voor verduurzaming 
De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015. Er komt een nieuwe regeling voor verduurzaming. Het uitgangspunt is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden doordat hun woning moet worden versterkt een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende maatregelen). Deze regeling wordt door de NCG verder voorbereid. (…)’

 

Bronnen
Nationaal Coördinator Groningen, 18 december 2015: Kabinet en colleges steunen Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
Foto’s: NCG, NAM

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.