Kabinetsformatie – Nóg een brief van ondernemers

Kabinetsformatie – Nóg een brief van ondernemers

3 mei 2017Er wordt vanmorgen nóg een brief bij de informateur bezorgd, ook van ondernemers: ‘Zorg dat duurzaam ondernemen loont!’ Deze keer is de brief van een bierbrouwer, een uitvaartverzekeraar, een beddenfabrikant en nog een dozijn andere ondernemers.

De brief roept ‘de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert’. Het pleidooi van de vijftien ondernemers wijkt niet wezenlijk af van de pleidooien die de informateur eerder uit het bedrijfsleven ontving.

Uit het persbericht
‘(…) Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren in schone verantwoorde oplossingen, aldus de CEO’s. Het Nederlandse regeerakkoord kan daarmee als voorbeeld dienen in Europa.
Volgens de CEO’s is er de afgelopen jaren door tal van duurzame koplopers in diverse sectoren van het bedrijfsleven aangetoond dat juist de innovatieve kracht van de markt klimaatafspraken van Parijs en de duurzame werelddoelen van de VN mogelijk kan maken, mits de juiste context geschapen wordt. Ze hopen dat de formerende partijen door hun oproep zien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen.

Als inspiratie leggen de vijftien CEO’s de informateur een 10-punten plan voor. Het zijn de CEO’s van Bavaria, BAM, Besi, Beter Bed, DELA, Interface, Auping, KPN, Moonen Packaging, Meerlanden, PitPoint, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Tauw en TBI. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro’s omzet. Het initiatief kwam van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak.

De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, zo pleiten de CEO’s. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, evenals kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels. Met hulp van een volgend Kabinet kan Nederland het opbouwen van een structurele duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken.

CEO Erik Oostwegel van Royal HaskoningDHV: “In Nederland slaan bedrijfsleven en overheid vaak al de handen ineen om duurzame economische groei te realiseren. Met stimulerende maatregelen kan het nieuwe Kabinet de gewenste verandering definitief laten doorzetten.”
Directeur Marjolein Demmers van De Groene Zaak: “De opgave voor het komende Kabinet is om samen met ondernemers tempo te maken. Uiteindelijk is er duidelijkheid, uitdaging en beloning nodig – dan kunnen koplopers vooruit, en zien anderen ook de kansen.”

Het 10-punten plan in het kort

  • Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
  • Durf grenzen te stellen
  • Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
  • Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
  • Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
  • Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
  • Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
  • Investeer in innovatie, duurzaam en smart-technology
  • Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
  • Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers  (…)’

Bronnen
De Groene Zaak, persbericht, 3 mei 2017: CEO’s grote bedrijven aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont! (pdf, 2 pag.)
Foto: de leiding van Bavaria.: J. Swinkels, P. Swinkels, C. Swinkels, F. Swinkels en P. Swinkels. (foto: Bavaria)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.